Kursus

Rengøring i fødevarevirksomheder

Deltageren kan udføre rengøringsopgaver i fødevarevirksomheder på den rigtige måde i forhold til hygiejne og miljø.Kan benytte de rette midler til opgaven.

Fakta

Navn:
Rengøring i fødevarevirksomheder
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2679
Fagkode:
49392-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med lovgivning følge krav i lovgivning om rengøring i fødevarevirksomheder og arbejdsmiljø. I forbindelse med rengøring i fødevarevirksomheder arbejde hygiejnisk, sikkert, rationelt og miljørigtigt. I forbindelse med kemi og metoder bruge egnede rengøringsmidler, desinfektionsmidler, redskaber, maskiner og personlige værnemidler. I forbindelse med kontrol foretage egenkontrol af udført arbejde og foretage visuel og bakteriel rengøringskontrol.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.