Kursus

Hospitalshygiejne

Deltageren kan udføre rengøringsopgaver på hospitaler på en hygiejnisk korrekt måde både i forbindelse med almindelig rengøring og ved specielle arbejdsopgaver, som rengøring af operationsstuer og rengøring i forbindelse med isolationer.

Fakta

Navn:
Hospitalshygiejne
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2679
Fagkode:
49354-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter, der har deltager i arbejdsmarkedsuddannelsen "Grundlæggende hygiejne".

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med rengøring på hospitaler gøre rent på et hospital på en hygiejnisk korrekt måde, herunder almindelig rengøring og specielle arbejdsopgaver, fx i depot, køkken og skyllerum håndtere affald og vasketøj efter gældende retningslinjer I forbindelse med tilrettelæggelse af rengøring ud fra viden om smitte og smitteveje sikre, at smittespredning minimeres planlægge arbejdet ud fra gældende standarder om rengøring og hygiejne på hospitaler på en sengeafdeling og ved rengøring af særlige behandlingsrum, herunder operationsstuer, undersøgelsesrum, isolationsstuer.

Varighed

2 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.