Kursus

Rengøring og skadeservice: Løsøre

Deltageren har lært om registrering og sortering af skadet løsøre samt værdivurdering, behandling og rengøring af løsøre.

Fakta

Navn:
Rengøring og skadeservice: Løsøre
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2679
Fagkode:
49371-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod personer der arbejder med skadeservice.

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med håndtering af løsøre dokumentere ved hjælp af fotos registrere skadet løsøre sortere skadet løsøre håndtere og pakke løsøre hensigtsmæssigt I forbindelse med efterbehandling af løsøre, der har været udsat for forskellige skadestyper værdivurdere løsøre behandle løsøre rengøre løsøre tage hensyn til, at løsøre er menneskers private ejendele Ved forskellige materialer genkende forskellige materialer, der bruges til møbler, tekstiler og andet løsøre vurdere hvilke midler og metoder materialerne kan tåle I forbindelse med sikkerhed og ergonomi tage hensyn til egen og andres sikkerhed under arbejdet anvende de bedst mulige arbejdsgange anvende god ergonomi anvende tekniske hjælpemidler ved håndtering, rengøring og vask

Varighed

3 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.