Kursus

Introduktion til rengøring i private hjem

Deltageren kan udføre rengøringsopgaver og vaskefunktioner med hygiejniske og rationelle metoder under hensynstagen til aftalegrundlag og med forståelse for betydning af god kommunikation og service.

Fakta

Navn:
Introduktion til rengøring i private hjem
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2679
Fagkode:
49393-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter og andre, der gør rent i private hjem.

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren:I forbindelse med rengøring af overflader og materialeranvende egnede rengørings- og vaskemidler, redskaber og maskiner.I forbindelse med at planlægge og udføre rengøring,gøres rent ud fra aftalegrundlaget, hygiejniske og rationelle metoder samt med respekt for at arbejde og opholde sig i private hjem.I forbindelse med kommunikation og service kommunikere positivt med - og give service til kunder, borgere og kollegaer.

Varighed

2,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.