Kursus

Rengøring og skadeservice: Fugtteknik

Deltageren kan udarbejde fugtrapporter ved vandskade. Kan anvende forskellige fugtmåleudstyr og udtørringsmetoder.Kan identificere og forebygge skimmelvækst.

Fakta

Navn:
Rengøring og skadeservice: Fugtteknik
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2679
Fagkode:
49374-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod personer, de arbejder med skadeservice.

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med vandskader og forsikringsregler arbejde ud fra viden om forsikringspolicer, herunder:dækningsberettigede skadeårsager , udvidet dækning, indbo, regresmuligheder I forbindelse med udarbejdelse af fugtrapporter ved vandskader arbejde ud fra billeddokumentation, tegninger og beskrivelser, der dokumenterer skadeårsag, omfang af skaden, herunder mål og markeringer på tegninger, tiltag, generelt om rummet/bygningen, loft, vægge, gulve, størrelse af det skadede område, materialer der skal genopbygges eller fjernes Under arbejdet tage hensyn til, forskellige forsikringsselskabers krav til dokumentation af: vandskadesager vandskadens art  I forbindelse med brug af grundlæggende affugtningsprincipper- og materiel anvende forskellige udtørringsmetoder ved affugtning, fx overfladetørring, konstruktionsaffugtning anvende forskelligt udtørringsudstyr fx kondensaffugter, sorptionsaffugter I forbindelse med brug af fugtmålingsmetoder og -udstyr arbejde med forskellige målemetoder på bygningsmaterialer, herunder nondestruktive målinger:  destruktive målinger: RF % målinger, temperaturmålinger I forbindelse med fugtmålinger afgrænse det opfugtede område i forhold til det ikke-skadede område dokumentere målepunkter I forbindelse med at identificere og forebygge skimmelvækst forstå biologien bag skimmelsvamps vækstbetingelser, herunder fugt i materialer og omgivelser, temperaturer, næringsstoffer, sporer og mycelium I forbindelse med arbejdsmiljø ved fugt og skimmelsvamp vurdere risikoen ved at arbejde i bygninger med fugt og skimmel udarbejde en APV anvende værnemidler I forbindelse med metoder til prøvetagning identificere det hygiejniske niveau anvende metoder til at bestemme skimmeltypen analysere målinger aflæse prøver I forbindelse med metoder til afrensning støvsuge med HEPA-filter desinficere kemisk, herunder kende aktive stoffer  og virkemåder kende til mekanisk- og dampafrensning I forbindelse med afrensning udarbejde arbejdsbeskrivelser kende metodernes rækkefølge kende metodernes anvendelighed, herunder fordele og ulemper følge normer for arbejdsmiljø forebygge sporespredning håndtere inficeret affald anvende personlige værnemidler.

Varighed

5 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.