Kursus

Grundlæggende Rengøringshygiejne, del 2

Du lære om infektionshygiejnisk rengøring og værnemidler.

Fakta

Navn:
Grundlæggende Rengøringshygiejne, del 2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2679
Fagkode:
49789-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere, som arbejder med professionel rengøring og har gennemført - Grundlæggende rengøringshygiejne.

Mål

Deltageren kan:- planlægge og udføre infektionshygiejnisk rengøring- på- og aftage værnemidler korrekt- håndtere brugt udstyr og affald på en hygiejnisk måde indhente relevant information om rengøringshygiejne, herunder vejledninger fra fx Statens Serum Institut (SSI) og har kendskab til adfærdsdesign i form af nudging.

Varighed

1 dag

Eksamen

Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.