Kursus

Grundlæggende skadeservicearbejde modul 2

Deltageren kan vurdere behovet for akutindsats og kan udføre forskellige job funktioner. Kan udføre skade dokumentation med billeder og udarbejde elektroniske sagsrapporter.

Fakta

Navn:
Grundlæggende skadeservicearbejde modul 2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2679
Fagkode:
49370-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod personer der arbejder med skadeservice og har gennemført uddannelsen Grundlæggende skadeservicearbejde modul 1

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med akutindsats og skadedokumentation kende betydningen af en akutindsats kende betydningen af en korrekt sagsdokumentation i forhold til parterne i en skadesag følge vejledning om følgeskadebekæmpelse skelne mellem forskellige typer af forsikringer, herunder  tage hensyn til forskellige forsikringsselskabers krav til sagsdokumentation håndtere forskellige skadeserviceopgaver professionelt udvise hensigtsmæssig adfærd i forhold til skadelidte, involverede aktører og skadens art    I forbindelse med skadedokumentation dokumentere med billeder beskrive skadeårsag og skadeomfang lave elektroniske sagsrapporter om forskellige typer af skader I forbindelse med at stoppe følgeskaden vurdere behovet for en akutindsats skelne mellem forskellige skadetyper og konsekvenser herafredde værdier og sikre værdigenstande forebygge følgeskader, herunder skimmelvækst I forbindelse med en akutindsats ved forskellige skadetyper udføre forskellige jobfunktioner, herunder sikre skadede bygninger, udføre forskellige former for afdækninger, vurdere risiko for korrosion og udføre kloridmålinger, opsugning af vand, opsætte affugter og iværksætte, affugtning, arbejde med fugtmålingsudstyr, foretage nødrengøring, redning af løsøre, opklodsning, akut nedpakning, hjemtagelse og registrering af løsøre og      foretage akut tøjvask I forbindelse med udførelsen af en akutindsats arbejde med fokus på arbejdsmiljøet, herunder risikovurdere skadested, tage udgangspunkt i APV på opgaven,sikre adgangsveje, sikre egen og andres sikkerhed, vurdere sikkerheden i en skadet bygning, anvende værnemidler      anvende hensigtsmæssig ergonomi, anvende stiger sikkert

Varighed

5 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.