bacheloruddannelse i It og sundhed
Bacheloruddannelse

Sundhed og informatik

Sundhed og informatik handler om at skabe og drive udviklingen af nye sundhedsløsninger til gavn for befolkningen – både nationalt og internationalt.

Fakta

Navn:
Sundhed og informatik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer på uddannelsen at skabe teknologiske løsninger, der hjælper brugerne. Det kan fx være elektroniske patientsystemer, avanceret og mobil teknologi på sygehusene eller hjemme hos borger/patient.

Bacheloruddannelsen giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde som fx konsulent, projektleder, udvikler eller forsker med udvikling af nye løsninger, der inddrager teknologi i undersøgelse, behandling og opfølgning af patienter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Sundhedsinformatik er en tværvidenskabelig disciplin, hvor du arbejder med design, udvikling, tilpasning og implementering af it-baserede løsninger inden for sundhedstilbud, planlægning og sundhedsledelse.

Uddannelsen giver dig viden inden for kerneområderne krop og sundhed, data og datahåndtering samt innovation og projektledelse. Det giver dig kompetencer til at være brobygger mellem brugere, beslutningstagere, udviklere og leverandører af it-løsninger inden for sundhedsområdet.

Du lærer at analysere og kortlægge arbejdsgange og at facilitere og designe systemer og værktøjer til brug i forandringsprocesser.

Undervisningen omfatter emner som fx:

 • Modellering og programmering
 • Humanbiologi og sygdomslære
 • Statistiske metoder
 • Videnskabs-og teknologietik
 • Medicinsk billedanalyse
 • Sundheds-it: Systemudvikling og databaser
 • Bioinformatik
 • It-sikkerhed
 • Systembiologi

Du kommer til at bruge din viden til at skabe innovative sundhedsløsninger, hvor teknologi hjælper brugerne. Det kan fx være på de nye supersygehuse, i dialogen med lægen eller på tværs i sundhedssystemet.

Du lærer at sætte brugerne i centrum ved udviklingen af fx nye undersøgelses- og behandlingsmetoder, ligesom du kan være med til at ændre praksis og arbejdsgange med fokus på den enkeltes behov og evner.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og mere selvstændigt, ofte gruppebaseret, arbejde.

Uddannelsen sker i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Fra optagelsen 2018 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0 (uden hurtigstartbonus).

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder sundhed og informatik som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i sundhed og informatik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til flere sundheds- og naturvidenskabelige kandidatuddannelser, bl.a. kandidatuddannelserne i sundhed og informatik, bioinformatik samt it og kognition.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

I kombination med en toårig kandidatuddannelse i sundhed og informatik kan du, afhængig af dine interesser og valgfrie kurser under studiet, fx vælge at arbejde som projektleder, konsulent, udvikler eller forsker i erhvervslivet eller sundhedsvæsenet.

Dine kompetencer ligger i din viden om og forståelse af patienters, borgeres og behandleres forskelligartede behov, ønsker og krav til ny teknologi, og hvordan ønskerne kan imødekommes af teknikere og ingeniører i en sundhedssektor i udvikling. Du kan fx arbejde med implementering og vejledning i sundhedssektorens miljøer – lige fra patientens hjem til de store, specialiserede hospitalsafdelinger.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde og ingeniørarbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.