bacheloruddannelse i Nanoscience
Bacheloruddannelse

Nanoscience

Med nanoscience arbejder du med at udvikle nye materialer, ny medicin og miljørigtige produkter på et niveau, som kun er ca. tre gange større end et atom.

Fakta

Navn:
Nanoscience
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen kan du studere alt fra nye former for kræftbehandling over brændselsceller, der omdanner brint til energi uden at forurene, til strømførende nanorør, der øger en computers hastighed.

Bacheloruddannelsen giver dig adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i højteknologiske brancher inden for medicin, bioteknologi, nye avancerede materialer eller energiløsninger. Andre muligheder er at blive forsker i private virksomheder, offentlige institutioner eller universiteter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

De klassiske videnskaber har lært os, hvordan atomer og molekyler opfører sig. Nanoscience - eller nanoteknologi - handler om at kontrollere og organisere molekylerne i en struktur, så de får tilført nye egenskaber.

Uddannelsens tværfaglige vinkel sætter dig ind i, hvordan fysikere, kemikere og molekylær-biologer arbejder. Du bliver involveret i forskningsprojekter, heraf nogle i samarbejde med private virksomheder, og bliver god til at sætte dig ind komplekse problemer på kort tid – kompetencer som danske og internationale højteknologivirksomheder i høj grad efterspørger.

Undervisningen omfatter følgende fag:

 • Almen, organisk og uorganisk kemi, hvor du lærer om organiske og uorganiske stoffer (de stoffer, der ikke indeholder kulstof) og analysen af dem
 • Elektromagnetisme, som er magnetisme, der er fremkaldt af en elektrisk strøm
 • Nanotermodynamik, der beskæftiger sig med varmeenergi og dens overgang til andre former for energi
 • Kvantemekanik, atomer- og molekylestruktur, som handler om den fysiske verden og elektromagnetisk stråling i mikroskopisk målestok
 • Biologi, biokemi og molekylærbiologi, hvor du lærer at anvende nanoteknologi på biologiske problemstillinger samt anvende biologiske systemer som nanoteknologisk værktøj
 • Matematiske redskaber som Lineær algebra og calculus
 • Grundlæggende programmering

Uddannelsen er tværfaglig, og du vil under studiet få illustreret, hvordan ovenstående ener kan bringes i spil inden for nanoscience. Valgfire moduler på uddannelsen giver dig mulighed for at tone den efter din egen interesse.

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Fra optagelsen 2018 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0 (uden hurtigstartbonus).

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Fra optagelsen 2019 skal gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen (uden hurtigstartbonus) være mindst 7,0, og du skal have mindst 7,0 i gennemsnit i matematik A.

Hvis du ikke opfylder eller ikke forventer at opfylde ovenstående, kan du søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder nanoscience som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i nanoscience.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder nanoscience som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i nanoscience.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)5,8AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i nanoscience kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan afhængig af den faglige profil bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i nanoscience, fysik, kemi og biokemi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Dine fremtidige jobmuligheder ligger inden for forsknings- og udviklingsarbejde i både offentlige institutioner og private virksomheder som fx medicinalsektoren, kvanteteknologien, miljøområdet eller inden for bioteknologi. Du vil bl.a. kunne arbejde som konsulent, ledere og projektledere og være bindeled mellem virksomheder og forskningsverdenen.

Du kan allerede som bachelor få job som fx laboratorietekniker.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for medico- og laboratoriearbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.