uddannelsen til diplomingeniør - kemi og fødevareteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - kemi og fødevareteknologi

Diplomingeniøruddannelsen i kemi og fødevareteknologi er erhvervsrettet og kvalificerer dig til at løse problemstillinger i fødevareindustrien.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - kemi og fødevareteknologi
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at bruge din viden inden for naturvidenskabelige fag som matematik, kemi, fysik og bioteknologi i en ingeniørmæssig sammenhæng med fokus på fødevareproduktion.

Du får en detaljeret forståelse af fødevarebranchen og dens aktuelle innovationsbehov.

Målet med uddannelsen er at give dig kompetencer til at udvikle fremtidens fødevarer og nye bæredygtige produktionsmetoder.

Som færdiguddannet har du mulighed for at arbejde med produktudvikling, processtyring og kvalitetssikring i både små virksomheder og store industrikoncerner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i kemi og fødevareteknologi giver dig en naturvidenskabelig grundviden, der gør dig i stand til at forstå alle processer i en teknologibaseret fødevareproduktion, lige fra råvare til færdigt produkt. Du får samtidig indsigt i human ernæring, sensorik og lovgivning på området.

Der er mulighed for specialisering gennem arbejdet med konkrete cases. Interesserer du dig fx særligt for fødevarekemi, vil du kunne arbejde med udvikling af fødevarer med særlige funktionelle egenskaber eller sundhedsfremmende ingredienser. 

Det kan også handle om at udvikle nye maskiner, der kan effektivisere fremtidens fødevarefremstilling og sikre produktion på en miljømæssig forsvarlig måde.

Fag

Du får undervisning i fag som fx:

 • Celle- og mikrobiologi
 • Fødevareproduktion og processer
 • Almen kemi
 • Fødevarekemi
 • Matematik og statistik
 • Fysisk kemi og teknisk kemi
 • Kemiske enhedsoperationer
 • Videnskabsteori

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og projektorienteret undervisning med projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Diplomingeniøruddannelsen er erhvervsrettet, og du lærer at bruge din viden om blandt andet kemi og bioteknologi til at løse virkelige problemstillinger i fødevareindustrien, ofte i samarbejde med virksomheder.

Praktik

Der er indlagt ½ års praktik i en virksomhed.

Titel

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen professionsbachelor som diplomingeniør i kemi og fødevareteknologi.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Food technology.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi B eller bioteknologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Bemærk om adgangskrav fra 2023

Fra optagelsen 2023 skal engelsk B være bestået med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 på alle uddannelsessteder.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder kemi og fødevareteknolgi som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse. 

Som diplomingeniør i Kemi og fødevareteknologi kan du vælge at læse videre til fx civilingeniør i molekylær ernæring og fødevareteknologi på AU, hvilket tager to år ekstra.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus N (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet diplomingeniør kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet. Uddannelsen giver dig mulighed for at løse forskellige typer af opgaver inden for udvikling af nye fødevarer eller ingredienser til fødevarer samt optimering af produktionsprocesser- og udstyr.

Du vil også kunne arbejde med udvikling af nye maskiner til produktion eller med effektivisering af produktionsprocesser i en virksomhed med fokus på fx konkurrencedygtighed, bæredygtighed eller ernæring. Du kan desuden komme til at arbejde som rådgivende ingeniører i specialiserede konsulentvirksomheder.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Mulige kandidatuddannelser er fx molekylær ernæring og fødevareteknologi samt kemi og bioteknologi

Hvis du ønsker at læse videre til civilingeniør, skal du under din diplomingeniøruddannelse vælge bestemte kurser.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information