civilingeniør i velfærdsteknologi
Bacheloruddannelse

Velfærdsteknologi

Uddannelsen har fokus på at skabe velfærdsteknologiske løsninger inden for hospitals- og plejeområdet, fx robotassisteret genoptræning og telediagnosticering.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i velfærdsteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at bruge og kombinere sundhedsfaglighed med ingeniørkundskab, og du får viden inden for bl.a. matematik, elektronik, anatomi, fysiologi og brugerinteraktion. Det sætter dig i stand til at udvikle teknologier til forebyggelse, diagnosticering, genoptræning, rehabilitering, telemedicin og pleje.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet civilingeniør bl.a. have jobmuligheder i offentlige og private virksomheder inden for udvikling af brugerorienteret sundhedsteknologi og medikoteknik i tilknytning til diagnosticering, mobilitet, behandling, pleje og genoptræning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at udvikle innovative, teknologiske løsninger, der kan gøre mennesker mere selvstændige, samt teknologier, der kan understøtte tunge og vanskelige opgaver for sundhedspersonale.

Udviklingsarbejdet foregår især inden for fire hovedområder:

 • Genoptræning og rehabilitering
 • Forebyggelse
 • Telemedicin (lægelig bistand over afstand)
 • Pleje

En teknisk løsning kan fx være en robot, der kan bruges ved genoptræning, eller telemedicinsk udstyr, hvor patienter kan kommunikere med sundhedspersonalet hjemmefra.

Du får undervisning i naturvidenskabelige og teknisk videnskabelige fag som matematik, mekanik, elektronik, kinematik, programmering og digital signalbehandling. Du lærer også om brugerinddragelse, psykologi og interaktion mellem mennesker og teknologi.

Desuden er der undervisning i sundhedsvidenskabelige fag som menneskets anatomi, fysiologi og biomekanik. Sidstnævnte handler om menneskets bevægelsesapparat og -funktioner.

Hvert semester er centreret om et tema, der knytter fagene indholdsmæssigt sammen:

 • Når mennesker og teknologi mødes
 • Bevægelse
 • Dynamiske systemer
 • Brugerinteraktion
 • Experts in teams
 • Bachelorprojekt

I løbet af uddannelsen kommer du i berøring med praktiske problemstillinger fra hospitaler og kommuner, og i bachelorprojektet er der mulighed for samarbejde med og ophold på bl.a. hospitaler.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppe og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder velfærdsteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i velfærdsteknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i velfærdsteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i velfærdsteknologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du bl.a. have jobmuligheder i offentlige og private virksomheder, som beskæftiger sig med udvikling af brugervenlig sundhedsteknologi og medikoteknik i tilknytning til sundheds- og plejeområdet.

Du kan fx arbejde med at udvikle teknologi og kunstig intelligens til bedre diagnosticering af sygdomme, genoptræningsapparater, mobilitetshjælpemidler eller telemedicinske platforme, hvor patienter kan modtage vigtig behandling og relevant sundhedsfaglig rådgivning over afstand.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information