civilingeniør i produktudvikling og innovation
Bacheloruddannelse

Product Development and Innovation

Uddannelsen kombinerer teknisk flair med forretningsforståelse. Du lærer at udvikle ideer til nye produkter ud fra i den tekniske proces bag produktudviklingen.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Product Development and Innovation
Andre betegnelser:
Produktudvikling og innovation
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen, som er på engelsk, omfatter undervisning i konceptudvikling, produktkonstruktion samt salg og marketing. Du får en bred indsigt i, hvordan teknologi og forretning spiller sammen.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Du vil have jobmuligheder inden for produktudvikling og innovation i både danske og internationale virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at udvikle ideer til og skabe nye produkter, samtidig med at du får en stor ingeniørmæssig viden.

Du bliver i stand til at tænke og handle innovativt, og du lærer at påbegynde og gennemføre udviklingsopgaver og processer i forretningsskabelse.

Indhold

Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer elementer fra samfundsvidenskab, teknologi og markedsføring. I kraft af den tværfaglige opbygning får du en forretningsforståelse, som kan bruges i både nationale og internationale virksomheder, eller hvis du som opfinder eller iværksætter ønsker at skabe nye foretagender.

Forretningsudvikling

Uddannelsen fokuserer på forskellige faser i forretningsudvikling:

 • Innovationsprocessen
 • Kreativitet og ideudvikling
 • Fra koncept til design
 • Fra design til produktion
 • Fra produktinnovation til markedsimplementering

Der er mulighed for studieophold i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, øvelsestimer og projektarbejde, der optager ca 30 procent af tiden. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. 

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Dit karaktergennemsnit i engelsk B skal være mindst 3,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Product Development and Innovation som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i Product Development and Innovation.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart, engelsk)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i Product Development and Innovation. Der er desuden gode muligheder for at fortsætte på en lignende uddannelse i udlandet.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver fremtidige jobmuligheder inden for bl.a. ide- og produktudvikling i både danske og internationale virksomheder samt ved start af egen virksomhed. Du vil fx kunne arbejde som udviklingsingeniør, projektleder, produktplanlægger eller -udvikler samt iværksætter.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information