Bacheloruddannelsen i Social Psychology of Everyday Life
Bacheloruddannelse

Social Psychology of Everyday Life

Uddannelsen fokuserer på socialpsykologi i en global sammenhæng.

Fakta

Navn:
Social Psychology of Everyday Life
Andre betegnelser:
Socialpsykologi i hverdagen
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På bacheloruddannelsen Social Psychology of Everyday Life beskæftiger du dig med at undersøge menneskelig bevidsthed, personlighed, udvikling og socialisering.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en række forskellige kandidatuddannelser. Jobmulighederne som færdiguddannet ligger inden for bl.a. arbejdsmiljø og personale- og organisationsudvikling på både offentlige og private arbejdspladser.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Social Psychology of Everyday Life giver dig et bredt kendskab til psykologiens centrale teorier og deres grundlæggende problematikker vedrørende udvikling, personlighed og socialitet set i en samfundsmæssig og kulturel kontekst. 

Uddannelsen beskæftiger sig med forholdet mellem individet og samfundet og med, hvordan folks praksis som enkeltpersoner og som deltagere i grupper vedrører deres sociokulturelle forhold. Socialpsykologi behandler spørgsmålene om, hvordan mennesker tænker og reagerer, hvorfor mennesker tænker og handler som de gør, og hvordan de interagerer med kultur og samfund gennem deres handlinger.

Du lærer på uddannelsen bl.a. at identificere, formulere og behandle problemstillinger i relation til hverdagslivets socialpsykologi i forskellige kontekster.

Du undervises i følgende fagområder:

 • Psykologi
 • Hverdagslivets psykologi
 • Psykologiens kulturelle og samfundsmæssige dimensioner – teoretiske perspektiver og temaer
 • Udvikling, personlighed og socialpsykologi
 • Psykologisk metodologi og forskningspraksis

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret. Al undervisning og projektskrivning udføres på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Adgangskrav på Roskilde Universitet:

Social Psychology of Everyday Life er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for psykologi på de forskellige bacheloruddannelser. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

For at læse psykologi og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Bemærk: Der er forskellige adgangskrav til de forskellige bacheloruddannelser. Se adgangskravene under den enkelte bacheloruddannelse på RUC's hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Social Psychology of Everyday Life i kombination med et andet bachelorfag.

På socialpsykologi i hverdagen begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i psykologi og et andet bachelorfag. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for socialpsykologi i hverdagen på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

RUC udbyder kandidatuddannelser i psykologi i kombination med et andet kandidatfag.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskvotienter 2019

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Bacheloruddannelsen Social Psychology of Everyday Life giver dig mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i psykologi. Hør nærmere på det enkelte universitet.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information