Bacheloruddannelsen i Social Psychology of Everyday Life
Bacheloruddannelse

Social Psychology of Everyday Life

Uddannelsen fokuserer på hverdagslivets socialpsykologi i en lokal og global sammenhæng.

Fakta

Navn:
Social Psychology of Everyday Life
Andre betegnelser:
Hverdagslivets socialpsykologi
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På bacheloruddannelsen Social Psychology of Everyday Life beskæftiger du dig med at undersøge menneskelig bevidsthed, personlighed, udvikling og socialisering.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en række forskellige kandidatuddannelser. Jobmulighederne som færdiguddannet ligger inden for både private og offentlige virksomheder, hvor du fx kan arbejde med arbejdsmiljø, personale- og organisationsudvikling, marginaliserede grupper, undervisning, rådgivning og samarbejde i mange forskellige sammenhænge.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Bacheloruddannelsen Social Psychology of Everyday Life giver dig et bredt kendskab til psykologiens centrale teorier og deres grundlæggende problematikker vedrørende udvikling, personlighed og socialitet set i en samfundsmæssig og kulturel kontekst. 

Uddannelsen beskæftiger sig med forholdet mellem individet og samfundet og med, hvordan folks praksis som enkeltpersoner og som deltagere i forskellige grupperinger vedrører deres sociokulturelle forhold. Socialpsykologi behandler spørgsmålene om, hvorfor mennesker tænker og handler som de gør, og hvordan de interagerer med kultur og samfund gennem deres handlinger.

Du lærer på uddannelsen bl.a. at identificere, formulere og behandle problemstillinger i relation til hverdagslivets socialpsykologi i forskellige kontekster.

Fagområder

Du undervises i følgende fagområder:

  • Hverdagslivets psykologi
  • Psykologiens kulturelle og samfundsmæssige dimensioner – teoretiske perspektiver og temaer
  • Udvikling, personlighed og socialpsykologi
  • Psykologisk metodologi og forskningspraksis

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret. Al undervisning og projektskrivning udføres på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

Social Psychology of Everyday Life er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse Social Psychology of Everyday Life og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Forskellige adgangskrav

Der er forskellige adgangskrav til de forskellige bacheloruddannelser. Se adgangskravene under den enkelte bacheloruddannelse ovenfor eller på RUC's hjemmeside.

Undersøg de forskellige kombinationsmuligheder for Social Psychology of Everyday Life på på RUC's hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Social Psychology of Everyday Life i kombination med et andet bachelorfag.

På Social Psychology of Everyday Life begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i psykologi og et andet bachelorfag.

Forskellige kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for socialpsykologi i hverdagen på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

RUC udbyder fra 2022 kandidatuddannelser i Social Entrepreneurship and Management og socialpsykologi og læring

Adgangskvotienter 2021

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Bacheloruddannelsen Social Psychology of Everyday Life giver dig mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i psykologi. Hør nærmere på det enkelte universitet.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder som færdiguddannet afhænger af dit valg af kandidatuddannelse.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information