Tre studerende lytter til underviser
Bacheloruddannelse

Social Psychology of Everyday Life

Uddannelsen fokuserer på hverdagslivets socialpsykologi i en lokal og global sammenhæng.

Fakta

Navn:
Social Psychology of Everyday Life
Andre betegnelser:
Hverdagslivets socialpsykologi
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På bacheloruddannelsen Social Psychology of Everyday Life beskæftiger du dig med at undersøge menneskelig bevidsthed, personlighed, udvikling og socialisering.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en række forskellige kandidatuddannelser.

Jobmulighederne som færdiguddannet ligger inden for både private og offentlige virksomheder, hvor du fx kan arbejde med arbejdsmiljø, personale- og organisationsudvikling, marginaliserede grupper, undervisning, rådgivning og samarbejde i mange forskellige sammenhænge.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Bacheloruddannelsen Social Psychology of Everyday Life giver dig et bredt kendskab til psykologiens centrale teorier og deres grundlæggende problematikker vedrørende udvikling, personlighed og socialitet set i en samfundsmæssig og kulturel kontekst. 

Individ og samfund

Uddannelsen beskæftiger sig med forholdet mellem individet og samfundet, og med hvordan folks praksis som enkeltpersoner og som deltagere i forskellige grupperinger vedrører deres sociokulturelle forhold. Socialpsykologi behandler spørgsmålene om, hvorfor mennesker tænker og handler, som de gør, og hvordan de interagerer med kultur og samfund gennem deres handlinger.

Du lærer på uddannelsen bl.a. at identificere, formulere og behandle problemstillinger i relation til hverdagslivets socialpsykologi i forskellige kontekster.

Fagområder

Du undervises i følgende fagområder:

  • Hverdagslivets psykologi
  • Psykologiens kulturelle og samfundsmæssige dimensioner – teoretiske perspektiver og temaer
  • Udvikling, personlighed og socialpsykologi
  • Psykologisk metodologi og forskningspraksis

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, samt mere selvstændigt projektarbejde der ofte er gruppebaseret.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

Social Psychology of Everyday Life er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse Social Psychology of Everyday Life og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder. 

Undersøg mulighederne på Roskilde Universitets hjemmeside (ruc.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i social psychology of everyday life foregår i:

RUC udbyder følgende kandidatuddannelser:

Adgangskvotienter 2023

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Social Psychology of Everyday Life kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige eller det humanistiske område. Det kan fx være en af følgende:

Undersøg mulighederne på det enkelte universitet.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder som færdiguddannet afhænger af dit valg af kandidatuddannelse.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information