bacheloruddannelse i Oplevelsesteknologi
Bacheloruddannelse

Kunst og teknologi

Uddannelsen giver dig mulighed for at skabe og arbejde i samspillet mellem kunst og teknologi, idet den kombinerer teknologi, nye medier, æstetik, kunst og design.

Fakta

Navn:
Kunst og teknologi
Andre betegnelser:
Art and Technology (ArT), Oplevelsesteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får redskaber til at udfolde dig kunstnerisk og skabende og til at designe installationer og events i tværfaglige sammenhænge. Du lærer, hvordan man kan kombinere forskellige materialer, lys, billeder, lyd, fysiske design og nye medier med henblik på at skabe kunstneriske oplevelsesprodukter.

Efter bacheloruddannelsen kan du søge optagelse på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet kunne søge arbejde i oplevelsesindustrien, konsulentfirmaer eller kunst- og kulturinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På bacheloruddannelsen arbejder du med samspillet mellem teknologi og æstetik. Du kommer til at designe interaktive installationer og iscenesætte fysiske oplevelsesverdener.

Målet er at skabe oplevelser i samspil mellem dig som oplevelsesdesigner og kunstnere og mediefolk inden for området.

Omdrejningspunktet for uddannelsen er projektarbejde og det at skabe. Det foregår typisk i samspil med kunstnere, designere og mediefolk inden for området.

Uddannelsen omfatter emnerne:

 • Legemliggørelse og sanselandskaber - skulptur, rum og teknologi
 • Transition og bevægelse - sted og interaktionsrum
 • Fortælling og universer

Der er både værkstedsarbejde og teoretiske kurser, og du får metodiske og praktiske kompetencer i projektarbejdet og den skabende proces.

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, workshops og kurser. Uddannelsen indeholder også en studietur.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder kunst og teknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at vælge en kandidatuddannelse inden for fx oplevelsesdesign eller interaktive digitale medier eller skabe dig en kunstnerisk karriere.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have fremtidige jobmuligheder i konsulentfirmaer og i kulturinstitutioner inden for bl.a. mode, tv, film/video, spil, design, sport, forlystelser, event og reklame.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kultur- og museumsarbejde.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information