Studerende sidder sammen og løser en opgave
Bacheloruddannelse

Kunst og teknologi

Uddannelsen kombinerer teknologi, nye medier, æstetik, kunst og design og giver dig mulighed for at skabe og arbejde i samspillet mellem kunst og teknologi.

Fakta

Navn:
Kunst og teknologi
Andre betegnelser:
Art and Technology (ArT), Oplevelsesteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får redskaber til at udfolde dig kunstnerisk og skabende og til at designe installationer og events i tværfaglige sammenhænge. Du lærer, hvordan man kan kombinere forskellige materialer, lys, billeder, lyd, fysiske design og nye medier med henblik på at skabe kunstneriske oplevelsesprodukter.

Efter bacheloruddannelsen kan du søge optagelse på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet kunne søge arbejde i oplevelsesindustrien, konsulentfirmaer eller kunst- og kulturinstitutioner.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På bacheloruddannelsen arbejder du med samspillet mellem teknologi og æstetik. Du kommer til at designe interaktive installationer og iscenesætte fysiske oplevelsesverdener.

Målet er at skabe oplevelser i samspil mellem dig som oplevelsesdesigner og kunstnere og mediefolk inden for området.

Omdrejningspunktet for uddannelsen er projektarbejde og det at skabe. Det foregår typisk i samspil med kunstnere, designere og mediefolk inden for området.

Områder

Uddannelsen omfatter emnerne:

 • Legemliggørelse og sanselandskaber - skulptur, rum og teknologi
 • Transition og bevægelse - sted og interaktionsrum
 • Fortælling og universer

Der er både værkstedsarbejde og teoretiske kurser, og du får metodiske og praktiske kompetencer i projektarbejdet og den skabende proces.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, workshops og kurser. Uddannelsen indeholder også en studietur.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være på mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen i kunst og teknologi foregår i Aalborg.

Læs om

Uddannelsen i kunst og teknologi på Aalborg Universitet (aau.dk)

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen i kunst og teknologi giver dig mulighed for at vælge en kandidatuddannelse inden for fx:

Dine konkrete muligheder afhænger af bacheloruddannelsens sammensætning.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder indenfor forskellige områder, fx:

 • konsulentfirmaer
 • kulturinstitutioner inden for bl.a. mode, tv, film/video, spil, design, sport, forlystelser, event og reklame

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information