bacheloruddannelse i Digital design - it, æstetik og interaktion
Bacheloruddannelse

Digital design - it, æstetik og interaktion

Uddannelsen handler om samspillet mellem interaktive digitale medier, mennesker og kultur, og hvordan it kan indgå i bl.a. kunstneriske og formidlingsmæssige sammenhænge.

Fakta

Navn:
Digital design - it, æstetik og interaktion
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får kendskab til de områder, hvor digital teknologi er blevet en central del af kulturen i bred forstand og kunsten i særdeleshed, fx inden for brugsdesign, computerspil og netkunst. Du kommer til at arbejde med dine egne it-baserede oplevelsesdesigns og lærer herigennem om designprocesser og interaktionsdesign.

Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Som færdigguddannet vil du have jobmuligheder inden for det digitale og kulturelle felt, typisk i private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i digital design giver dig et bredt kendskab til forskellige interaktions- og udtryksformer, der involverer it og æstetik. Det kan være computerspil, shows, næste generations mobiltelefoner, det perfekte museum, det interaktive drama og lignende.

Digital design er en tværfaglig uddannelse opdelt i tre emneområder:

 • Produktion - herunder brugsdesign, æstetisk programmering og interaktionsdesign
 • Design - herunder designprocesser og innovationsprocesser
 • Digital æstetik - herunder analyse og teori og historie

Med en uddannelse i digital design får du kompetencer inden for æstetisk analyse og teori kombineret med teknisk, metodisk og analytisk viden inden for it-design. Samtidig lærer du at kommunikere i og med digitale medier.

Undervisningen består af både traditionelle universitetsforelæsninger, som er for hele årgangen, holdtimer, som er for dele af årgangen og praktiske øvelsestimer. En del af tiden vil gå med øvelser i brugen af digitale værktøjer i en proces, der kombinerer designmetoder med æstetiske overvejelser.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder digital design - it, æstetik og interaktion som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i digital design.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)8,88,6

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i digital design kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske eller samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i digital design.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for it-design og kommunikation, oftest i private virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Systemudvikling, programmering og design.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter din gymnasiale eksamen.

Se videregående uddannelser ud fra dine interesser.

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Inspiration til valg af job og uddannelse.