Bachelorstuderende kigger på en opgave på tablet
Bacheloruddannelse

Digital design - it, æstetik og interaktion

Du lærer om samspillet mellem interaktive teknologier, mennesker, kunst og kultur.

Fakta

Navn:
Digital design - it, æstetik og interaktion
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du kommer i løbet af uddannelsen til at arbejde teoretisk, praktisk og analytisk med forskellige typer af design – fra løsninger på konkrete problemer til mere eksperimenterende designarbejde.

Designarbejdet kan være baseret på studier af mennesker og kontekster, men det kan også tage udgangspunkt i udforskning af kunstneriske praksisser og teknologiske muligheder. Uddannelsen giver dig en grundlæggende kompetence i at arbejde med digitale services, formidling og æstetiske oplevelser.

Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder både i it-branchen og i den offentlige sektor, eksempelvis inden for digital produkt-, koncept- og serviceudvikling.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen studerer du, hvordan digitale fænomener og praksisser er med til at skabe kunst, kultur og samfund, og hvordan godt og interessant design skabes med udgangspunkt i det samfund, vi lever i.

Designprocesser og digitale teknologier

Uddannelsen giver dig viden om brugerdrevne og kreative designprocesser, om interaktionsteknologier og om analyse og kritik af digitalt baserede oplevelser. Du kommer til at udforske og udfordre din egen og andres forståelse af it, og du bliver i stand til at reflektere over digitale teknologiers betydning for vores dagligdag, kunst og kultur.

Uddannelsen omfatter konkret arbejde med iterative designprocesser og projekter, hvor koncepter og prototyper udtænkes, udarbejdes og afprøves.

Du får færdigheder i metode, teori og praksis og inddrager bl.a. empiriske studier, case-konkurrencer og gæsteforelæsere gennem samarbejde med erhvervslivet og civilsamfundet.

Titel

Du får titlen bachelor (BA) i digital design - it, æstetik og interaktion.

Undervisning

Undervisningen består af forelæsninger, holdtimer, praktiske øvelsestimer og projektarbejde i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
  • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

  • Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i digital design - it, æstetik og interaktion foregår i:

​AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Digital design

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7.86.7

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Bacheloruddannelse i digital design giver dig blandt andet adgang til følgende kandidatuddannelse:

Digital design

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder afhænger af, om du læser videre på en kandidatuddannelse, og i hvilken retning du eventuelt læser videre.

Som færdiguddannet i digital design kvalificerer du dig til forskellige typer af job, både i private virksomheder og i den offentlige sektor. Du vil have jobmuligheder inden for eksempelvis digital produkt-, koncept- og serviceudvikling.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information