bacheloruddannelse i Digital design - it, æstetik og interaktion
Bacheloruddannelse

Digital design - it, æstetik og interaktion

Uddannelsen handler om samspillet mellem interaktive teknologier, mennesker, kunst og kultur.

Fakta

Navn:
Digital design - it, æstetik og interaktion
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du kommer i løbet af uddannelsen til at arbejde teoretisk, praktisk og analytisk med forskellige typer design – fra løsninger på konkrete problemer til mere eksperimenterende designarbejde. Det kan være baseret på studier af mennesker og kontekster, men det kan også tage udgangspunkt i udforskning af kunstneriske praksisser og teknologiske muligheder. Uddannelsen giver dig en grundlæggende kompetence i at arbejde med digitale services, formidling og æstetiske oplevelser.

Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder både i it-branchen og i den offentlige sektor, eksempelvis inden for digital produkt-, koncept- og serviceudvikling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen digital design studerer du, hvordan digitale fænomener og praksisser er med til at skabe kunst, kultur og samfund, og hvordan godt og interessant design skabes som konsekvens af det samfund, det lever i.

Uddannelsen giver dig viden om brugerdrevne og kreative designprocesser, om interaktionsteknologier, og om analyse og kritik af digitalt baserede oplevelser. Du kommer til at udforske og udfordre din egen og andres forståelse af it, og du bliver i stand til at reflektere over digitale teknologiers betydning for vores dagligdag, kunst og kultur.

Uddannelsen omfatter konkret arbejde med iterative designprocesser og projekter, hvor koncepter og prototyper udtænkes, udarbejdes og afprøves.

Uddannelsen giver dig færdigheder i metode, teori og praksis og inddrager bl.a. empiriske studier, case-konkurrencer og gæsteforelæsere gennem samarbejde med erhvervslivet og civilsamfundet.

Undervisningen består af forelæsninger, holdtimer, praktiske øvelsestimer og projektarbejde i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

 

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder digital design - it, æstetik og interaktion som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i digital design.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)8,27,8

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Bacheloruddannelse i digital design giver dig adgang til kandidatuddannelsen i digital design. Du kan også læse videre på en række humanistiske kandidatuddannelser.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Dine karrieremuligheder afhænger af, om du læser videre på en kandidatuddannelse, og i hvilken retning du eventuelt læser videre. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder både i it-branchen og i den offentlige sektor, eksempelvis inden for digital produkt-, koncept- og serviceudvikling.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Systemudvikling, programmering og design samt Tværgående it-arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information