amu i sikrings- og alarmteknik
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Sikrings- og alarmteknik

Sikrings- og alarmteknik giver forudsætninger for at projektere, opbygge, servicere og vedligeholde på installationer af forskellige typer sikrings- og alamanlæg.

Fakta

Navn:
Sikrings- og alarmteknik
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2855

Du kan fx specialisere dig i tv-overvågning, brandalarmer, anlæg til automatisk adgangskontrol - ADK og automatisk indbrudsalarm - AIA.

Som sikringstekniker kan du montere mindre anlæg for private, men også større anlæg til fx industri, offshore, sundhedssektor eller detailhandel, hvor installationer til sikring mod brand eller indbrud kan være integreret i større netværk.

Kurserne henvender sig især til elektrikere, elmontører og medarbejdere med en anden elfaglig baggrund.

Se alle AMU-kurser inden for området Sikrings- og alarmteknik på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Sikrings- og alarmteknik omfatter kurser inden for emnerne:

  • Idriftsættelse af sikringsanlæg
  • Kvalitetssikring og dokumentation af sikringsanlæg
  • Montage og installation af sikringsanlæg
  • Programmering af sikringsanlæg
  • Projektering af sikringsanlæg
  • Service og vedligehold af sikringsanlæg

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Sikrings- og alarmteknik omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Tekniske installationer og energi.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Sikrings- og alarmteknik er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi.

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Installation/idriftsættelse Ethernet
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Praktik for F/I
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
L-AUS, tavle- og installationsarbejde
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Sjakbajs, planlægning og koordinering
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Arbejde på eller nær spænding - introduktion
Dimensionering, særlige områder
Dimensionering, industriinstallationer TN-systemer
Dimensionering, bolig/mindre erhverv TT-systemer
Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & 1.hjælp
Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & praksis
Nød-, flugt- og panikbelysning
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information