Kursus

ADK 2 - Adgangskontrol BUS- og IP-baserede anlæg

Efter kurset kan deltageren installere bus- og IP-baserede adgangskontrolanlæg (ADK). Kurset indgår i krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til Certificering af ADK-virksomheder.

Fakta

Navn:
ADK 2 - Adgangskontrol BUS- og IP-baserede anlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2855
Fagkode:
49675-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med adgangskontrolanlæg og som har gennemført ADK 1 eller har tilsvarende kompetencer.

Mål

Efter kurset kan deltageren installere bus- og IP-baserede adgangskontrolanlæg (ADK). Det betyder at:Deltageren kan fejlfinde på datakommunikationen mellem de enkelte enheder i et ADK-anlæg. Deltageren kender kravene der stilles til de forskellige netværkstopologier, der kan anvendes i forbindelse med adgangskontrolanlæg. Deltageren har kendskab til cyber-sikkerhedsmæssige aspekter i.f.m. installation af bus- og IP-baserede anlæg og til de love og regler, som vedrører adgangskontrolanlæg.Deltageren installerer, servicerer, foretager vedligehold og udarbejder dokumentation for bus- og IP-baserede adgangskontrolanlæg (ADK). Branchecertifikat: Kurset indgår i Krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til Certificering af ADK-virksomheder.

Varighed

4 dage

Prøver

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.