Kursus

Nød-, flugt- og panikbelysning

Efter kurset kan deltageren installere og kontrollere nødbelysning, herunder flugtvejs- og panikbelysning.

Fakta

Navn:
Nød-, flugt- og panikbelysning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2864
Fagkode:
49666-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med Nød-, flugt- og panikbelysning.

Mål

 Efter kurset kan deltageren installere og kontrollere nødbelysning. Det betyder: Deltageren har viden om kabeltyper og materiel og vælger egnet udstyr til en given installation. Deltageren har kendskab til gældende love, regler og standarder og installerer og vedligeholder nødbelysningsanlæg, herunder flugtvejsbelysning og panikbelysning. Deltageren kan udarbejde dokumentation for funktionsafprøvning af flugtvejs- og panikbelysning.

Varighed

1 dag

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.