AMU-kursus i belysningsanlæg
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Belysningsanlæg

Områdets kurser styrker elektrikeres kompetencer til at installere og servicere moderne belysningsanlæg. Fx til forretninger, hoteller, skoler, hospitaler og andre virksomheder.

Fakta

Navn:
Belysningsanlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2864

Det er kompetencer, du kan bruge i alle faser af arbejdet - fra projektering og idriftsættelse til vedligehold og kvalitetssikring af anlæggene. Du kan arbejde med lyssætning og energioptimering og med opkobling til Big Data/Internet of things-komponenter. Desuden med Power over Ethernet, cloud-løsninger og mobile platforme.

Kurserne henvender sig til faglærte elektrikere.

Se alle AMU-kurser inden for området Belysningsanlæg på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Belysningsanlæg omfatter kurser inden for emnerne:

  • Anvendelse og forståelse af arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Fejlfinding og måling på belysningsanlæg
  • Kvalitetssikring og anvendelse af love og regler
  • Projektering, installation og kundevejledning af belysningsanlæg
  • Styring, regulering og programmering af belysningsanlæg

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler over hele landet.

Værd at vide

Belysningsanlæg omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Tekniske installationer og energi.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Belysningsanlæg er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi.

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information