Kursus

Belysningsanlæg - energieffektivisering og komfort

Efter kurset kan deltageren installere og indregulere et belysningsanlæg med sigte på energieffektivitet og optimal komfort.Søgeord: Energieffektivisering, komfortoptimering, indregulering, rentabilitet, IoT, PoE, DALI, PWM (dæmpeteknik), zonestyring, sensorer, controllere, EMI, EMC, drifts- og vedligeholdelsesplan

Fakta

Navn:
Belysningsanlæg - energieffektivisering og komfort
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2864
Fagkode:
48886-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for belysning.

Mål

Efter kurset kan deltageren installere og indregulere et belysningsanlæg med sigte på energieffektivitet og optimal komfort. Det betyder:Deltageren vejleder kunden i valg af løsning baseret på beregninger af rentabilitet (tilbagebetalingstider) ved investering i nyt anlæg i forhold til optimering af eksisterende anlæg. Ud fra kundens behov vælger deltageren blandt mulige løsninger på baggrund af kendskab til forkoblinger, drivere, gateways, IoT (Internet of Things) og PoE (Power over Ethernet). Deltageren vælger, placerer og installerer styring og styringskomponenter for et belysningsanlæg, heriblandt DALI, PWM (dæmpeteknik), zonestyring, sensorer og controllere. Ved installation tager deltageren højde for at undgå elektrisk støj (EMI og EMC) i forbindelse med belysningsstyringer.Deltageren programmerer og indregulerer eksisterende eller nye belysningsanlæg med sigte på høj energieffektivitet og optimal komfort. Deltageren kan desuden foretage fejlfinding og -retning af almindelige fejltyper. Deltageren kvalitetssikrer eget arbejde.Deltageren har kendskab til drifts- og vedligeholdelsesplaner, herunder målinger og data mhp. dokumentation.

Varighed

3 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.