Kursus

Sikringsanlæg - grundlæggende AIA, TVO, ADK

Efter endt kursus har deltageren grundlæggende el-teknisk forståelse i relation til alarm, sikring og overvågning (ASO) samt forståelse for grundlæggende begreber og terminologi på alarm- og sikringsområdet.

Fakta

Navn:
Sikringsanlæg - grundlæggende AIA, TVO, ADK
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2855
Fagkode:
49667-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med sikringsanlæg.

Mål

Efter endt kursus har deltageren grundlæggende el-teknisk forståelse i relation til alarm, sikring og overvågning (ASO) samt forståelse for grundlæggende begreber og terminologi på alarm- og sikringsområdet. Det betyder:Deltageren har kendskab til grundlæggende el-tekniske begreber som Ohms lov, spændingsfald og installationskrav til kablinger. Deltageren kan anvende grundlæggende el-teknisk terminologi og måleteknik, som f.eks. multimeter. Deltageren har bred indsigt i terminologi og gældende love og regler på alarm- og sikringsområdet. Deltageren har kendskab til Forsikring og Pensions kravspecifikationer og vejledninger. Deltager har desuden kendskab til komponenter på alarm, sikring og overvågningsområdet.

Varighed

2 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.