Kursus

Brand - projektering af Automatiske Brand Anlæg

Efter kurset kan deltageren projektere mindre og mellemstore Automatiske Brandalarm Anlæg (ABA).

Fakta

Navn:
Brand - projektering af Automatiske Brand Anlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2855
Fagkode:
49665-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med projektering af automatiske brandanlæg.Deltagerne forventes at have gennemført Brand 2 eller tilsvarende.

Mål

 Efter kurset kan deltageren projektere mindre og mellemstore Automatiske Brandalarm Anlæg (ABA). Det betyder: Deltagerne kan vurdere og anvende projekteringsgrundlag for ABA på baggrund af viden om gældende regler og standarder, herunder Bygningsreglementet (BR18) med tilhørende vejledninger, retningslinjer og forskrifter. Deltageren kan udarbejde dokumentation til brug for brandrådgiverens færdigmelding af brandalarmanlægget og deltage i første akkrediterede funktionsafprøvning.

Varighed

5 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.