Kursus

AIA 1 - Design og installation af anlæg

Efter endt kursus kan deltageren designe og installere automatiske indbrudsalarmer. Kurset indgår i krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til Certificering af AIA-virksomheder

Fakta

Navn:
AIA 1 - Design og installation af anlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
8 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2855
Fagkode:
49668-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med alarmanlæg og som har gennemført Sikringsanlæg ¿ grundlæggende AIA, TVO, ADK eller har tilsvarende kompetencer.

Mål

 Efter endt kursus kan deltageren designe og installere automatiske indbrudsalarmer. Det betyder:Deltageren har et indgående kendskab til gældende love og regler på området.Deltageren udvælger anlægsdele i korrekt udstyrsklasse, herunder nøglerør. Ud fra en forståelse for den samlede sikringsløsning projekterer deltageren kundevenlige elektroniske og mekaniske sikringsløsninger og vejleder kunder om valg af disse. Deltageren projekterer, installerer, servicerer og fejlfinder på trådløse og kablede AIA-anlæg.Deltageren kan vælge og programmere en AIA-central med tilhørende alarmtransmission til kontrolcentral i henhold til reglerne for et forsikringskrævet AIA-anlæg. Deltageren har viden om problemstillinger om GDPR og IT-sikkerhed ved installation af AIA-anlæg. Deltageren udfærdiger dokumentation i henhold til gældende regler og instruerer anlæggets slutbruger. Branchecertifikat: Kurset indgår i Krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til Certificering af AIA-virksomheder.

Varighed

8 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.