Kursus

Sjakbajs, planlægning og koordinering

Deltageren kan udarbejde bemandings- og materialeleveringsplaner samt deltage i opstarts- og byggemøder. Deltageren kan ligeledes anvende relevante planlægningsværktøjer og har kendsbab til projektstyringsværktøjet "Det digitale byggeri".

Fakta

Navn:
Sjakbajs, planlægning og koordinering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2863
Fagkode:
45779-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for Sjakbajs, planlægning og koordinering.

Mål

Deltagerne kan gennemføre kvalitetssikrende procedurer, vurdere tidsplaner, udarbejde bemandings- og materialeleveringsplaner samt deltage i opstarts- og byggemøder. De kan ligeledes anvende relevante planlægningsværktøjer.Deltagerne har kendskab til principperne for projektstyringsværktøjet -Det digitale byggeri- og aftalesystemer. De har også kendskab til de ledelsesmæssige udfordringer der er forbundet med at lede kollegaer samt kendskab til hvorledes et koordineret samarbejde med andre faggrupper kan foregå.

Varighed

3 dage

Eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser