Kursus

TVO 1 - TV-overvågning grundlæggende

Efter kurset kan deltageren installere TV-overvågnings-anlæg (TVO). Kurset indgår i krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til Certificering af TVO-virksomheder.

Fakta

Navn:
TVO 1 - TV-overvågning grundlæggende
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2855
Fagkode:
49676-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med Tv-overvågningsanlæg og som har gennemført Sikringsanlæg ¿ grundlæggende AIA, TVO, ADK eller har tilsvarende kompetencer.

Mål

 Efter kurset kan deltageren installere TV-overvågnings-anlæg (TVO). Det betyder at:Deltageren har viden om kameraindstillinger samt billedsignalets opbygning og transmission såvel som kendskab til relevante lysforhold og kameraers optik, i relation til TV-overvågningsopgaven. Deltageren har kendskab til gældende love og regler om tv-overvågning, samt til cyber-sikkerhed ved installation af forskellige TVO-anlæg. Deltageren vejleder kunden om lovgivnings- og sikkerhedsmæssige aspekter ved valg af TVO-anlæg.Deltageren monterer, idriftsætter, servicerer og vedligeholder TVO-anlæg. Deltageren afprøver anlægget og sikrer, at det fungerer korrekt og tilfredsstillende i forhold til den ønskede anvendelse. Deltageren udfører dokumentation efter gældende regler og instruerer slutbrugeren i anvendelse af anlægget.Branchecertifikat: Kurset indgår i Krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til Certificering af TVO-virksomheder.

Varighed

4 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.