Kursus

TVO - TV-overvågning projektering

Kurset indgår i krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til Certificering af TVO-virksomheder.

Fakta

Navn:
TVO - TV-overvågning projektering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2855
Fagkode:
49678-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med Tv-overvågningsanlæg og som har gennemført Sikringsanlæg ¿ grundlæggende AIA, TVO, ADK eller har tilsvarende kompetencer.

Mål

 Efter endt kursus kan deltageren projektere alle former for TV-Overvågningsanlæg (TVO). Det betyder blandt andet at:Deltageren har, i relation til TV-overvågningsopgaven, kendskab til kameraindstillinger, billedsignalets opbygning og transmission, relevante lysforhold samt kameraers optik. Deltageren har indgående kendskab til gældende love og regler om samt krav til dokumentation af netværksbaseret og ikke-netværksbaseret tv-overvågning (TVO). Deltageren vejleder kunden om lovgivnings- og sikkerhedsmæssige aspekter ved valg af TVO-netværks- og ikke-netværksbaserede anlæg.Branchecertifikat: Kurset indgår i Krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til Certificering af TVO-virksomheder.

Varighed

3 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.