Kursus

AIA videregående - Bus- og IP-baserede anlæg

Efter endt kursus kan deltageren installere BUS- og IP-baserede anlæg. Kurset indgår i krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til Certificering af AIA-virksomheder.

Fakta

Navn:
AIA videregående - Bus- og IP-baserede anlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2855
Fagkode:
49670-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med alarmanlæg og som har gennemført AIA 1 eller har tilsvarende kompetencer.

Mål

 Efter endt kursus kan deltageren installere BUS- og IP-baserede anlæg. Det betyder at:Deltageren har kendskab til de forskellige former for signal- og datatransmission samt netværkstopologi. Deltageren har viden om alarmtransmission og sikkerhedsforanstaltninger, der bliver benyttet mellem AIA-anlæg og kontrolcentraler.Deltageren projekterer, installerer, programmerer, konfigurerer og udfører service på et bus- og IP-baseret AIA-anlæg. Deltageren anvender, idriftsætter og fejlfinder på udstyr til signal- og datatransmission på busbaserede anlæg og kan installere gængse standard-bustyper. Deltageren udfærdiger dokumentation efter gældende regler og instruerer slutbrugeren i korrekt anvendelse.Branchecertifikat: Kurset indgår i Krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til Certificering af AIA-virksomheder.

Varighed

4 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.