Kursus

ADK 1 - Adgangskontrol installation

Efter kurset kan deltageren installere et automatisk adgangskontrolanlæg (ADK). Kurset indgår i krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til Certificering af ADK-virksomheder.

Fakta

Navn:
ADK 1 - Adgangskontrol installation
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2855
Fagkode:
49674-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med adgangskontrolanlæg og som har gennemført Sikringsanlæg ¿ grundlæggende AIA, TVO, ADK eller har tilsvarende kompetencer.

Mål

 Efter kurset kan deltageren installere et automatisk adgangskontrolanlæg (ADK). Det betyder:Deltageren har kendskab til gældende love og regler, som vedrører adgangskontrolanlæg.Deltageren installerer, programmerer, idriftsætter og fejlfinder på et ADK-anlæg med almindeligt udstyr, fx mekanisk eller biometrisk udstyr, nøgler, koder, korttyper og kortlæsere.Deltageren har kendskab til mekaniske låseenheder og tilhørende enheder som kan kobles til et ADK-anlæg Deltageren har kendskab til sikkerhed og herunder cybersikkerhed i forbindelse med etablering af ADK-anlæg. Deltageren udfører dokumentation efter gældende regler og instruerer slutbrugeren i anvendelse.Branchecertifikat: Kurset indgår i Krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til Certificering af ADK-virksomheder.

Varighed

4 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.