amu i produktion og pakning af mejeriprodukter
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Produktion og pakning af mejeriprodukter

Inden for produktion og pakning af mejeriprodukter kan du få kompetencer til at håndtere alle processer i arbejdet med mælk, fra afhentning hos landmanden til forarbejdning og pakning af forskellige typer mælkeprodukter.

Fakta

Navn:
Produktion og pakning af mejeriprodukter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2646

Du kan lære om mikroorganismer, hygiejneprocedurer og egenkontrol, som er et vigtigt område inden for produktion med mælk. Du kan også lære om produktionsmetoder, kvalitetsikring og styring af procesanlæg i forbindelse med produktion af ost, smør og andre konsumvarer.

Kurserne henvender sig til ufaglærte og faglærte medarbejdere i mejeriindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Produktion og pakning af mejeriprodukter omfatter kurser inden for emnerne:

  • Hygiejne og egenkontrolprocessen
  • Lager- og terminalprocessen
  • Mejeriproduktionsprocessen
  • Mælkeindsamlings- og distributionsprocessen
  • Pakningsprocessen
  • Pulverproduktionsprocessen
  • Styrings- og vedligeholdelsesprocessen

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Produktion og pakning af mejeriprodukter omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Mejeri- og jordbrug.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Produktion og pakning af mejeriprodukter er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg.

Se også Mejeri og jordbrugs kurser på AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information