Kursus

Mejerihygiejne og egenkontrol

Deltageren kan arbejde på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for levnedsmiddelbåren smittespredning, da deltageren kender til mikroorganismers livsbetingelser, kan udføre rengøringskontrol, kan gennemføre rengøringsprocessen og desinfektion på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Fakta

Navn:
Mejerihygiejne og egenkontrol
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2646
Fagkode:
45455-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for mejeriindustrien eller måtte ønske at arbejde inden for dette jobområde.

Mål

Deltageren kan arbejde med fremstilling eller pakning af mejeriprodukter ud fra de specielle produktionshygiejniske krav og standarder, der skal følges i arbejdet med mejeriprodukter. Deltageren kan arbejde på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for levnedsmiddelbåren smittespredning, da deltageren kender til mikroorganismers livsbetingelser, kan udføre rengøringskontrol, kan gennemføre rengøringsprocessen og desinfektion på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Deltagerne kan anvende datablade for de mest an-vendte rengørings- og desinfektionsmidler. Deltageren kan inddrage HACCP, egenkontrol, kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø, som en naturlig del af arbejdet i produktionen.

Varighed

3 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Kold College