Kursus

CIP inden for mejeriindustrien

Inden for CIP arbejdes der med rengøringsbakteriologi, anlægsforståelse samt kontrol af anlæg. Kvaliteten af rengøringsprocessen i mejeriproduktionen er en kernekompetence og er af vital betydning for produkterne.

Fakta

Navn:
CIP inden for mejeriindustrien
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2646
Fagkode:
45470-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for mejeriindustrien samt andre jobområder, hvor der anvendes CIP.

Mål

Deltageren kan foretage løbende kontrol af data vedrørende omkostninger (vand, energi), hygiejnekvalitet samt miljø. Deltageren har viden om CIP rengøringsbakteriologi, CIP anlægsforståelse, kontrol af CIP-anlæg samt kan anvende og styre CIP-parametre. Deltageren har viden og forståelse for, at rengøringsprocessen er vital for produktion og pakning af mejeriprodukter. Deltageren kender til biofilms livsbetingelser, formeringshastighed, næringskrav mm., råvarekvalitet, mellemrengøring og mikrofiltrering.

Varighed

3 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Kold College