Kursus

Vegetabilsk fedt i mejeriindustrien

På baggrund af viden om og forståelse for funktionalitet og interaktioner i mælkeprodukter, tilpasning af fremstillingsteknikken ved produktion af mejeriprodukter, samt udstyr hertil vil deltageren kunne håndtere de specielle forhold, der gør sig gældende ved anvendelse af vegetabilsk fedt i mejeriindustrien.

Fakta

Navn:
Vegetabilsk fedt i mejeriindustrien
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2646
Fagkode:
47488-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere, der arbejder med fremstilling af mejeriprodukter, hvori der indgår vegetabilsk fedt.

Mål

På baggrund af viden om og forståelse for funktionalitet og interaktioner i mælkeprodukter, tilpasning af fremstillingsteknikken ved produktion af mejeriprodukter, samt udstyr hertil vil deltageren kunne håndtere de specielle forhold, der gør sig gældende ved anvendelse af vegetabilsk fedt i mejeriindustrien.

Varighed

2 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået det mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser