Kursus

Spraytørring af mælk

Deltageren kan med baggrund i viden om produktionsudstyr og produktionsprocesser betjene anlægget og optimere kapacitetsudnyttelsen og energianvendelsen i forbindelse med driften.Deltageren kan foretage simple analyser så som wettability og vandprocent med henblik på at kvalitetssikre et produkt.Deltageren kan arbejde med kvalitetssikring af det færdige pulverprodukt på baggrund af viden om betydningen af mikrobiologi, hygiejne og hygiejnisk design. Deltageren kan med baggrund i viden om brand og eksplosionsfare betjene anlægget efter gældende regler og procedurer for sikkerhed og arbejdsmiljø.Deltageren kan gribe ind ved afvigelser fra normal drift og samarbejde med øvrige fagfolk om løsningen af problemet ¿ fx kapacitetstilpasning, flow, tryk og kvalitet.

Fakta

Navn:
Spraytørring af mælk
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2646
Fagkode:
40960-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod faglærte og ufaglærte i mejeriindustrien, der arbejder med spraytøring af mælk på spraytørringsfabrikker, eller som måtte ønske at arbejde inden for dette område.

Mål

Deltageren kan med baggrund i viden om produktionsudstyr og produktionsprocesser betjene anlægget og optimere kapacitetsudnyttelsen og energianvendelsen i forbindelse med driften.Deltageren kan foretage simple analyser så som wettability og vandprocent med henblik på at kvalitetssikre et produkt.Deltageren kan arbejde med kvalitetssikring af det færdige pulverprodukt på baggrund af viden om betydningen af mikrobiologi, hygiejne og hygiejnisk design.  Deltageren kan med baggrund i viden om brand og eksplosionsfare betjene anlægget efter gældende regler og procedurer for sikkerhed og arbejdsmiljø.Deltageren kan gribe ind ved afvigelser fra normal drift og samarbejde med øvrige fagfolk om løsningen af problemet ¿ fx kapacitetstilpasning, flow, tryk og kvalitet.

Varighed

3,0

Eksamen

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.