Kursus

Ajourføring mejeriteknologi

Deltageren kan anvende den nyeste viden inden for mejeriteknologi til forbedret produktion i mejeriet.

Fakta

Navn:
Ajourføring mejeriteknologi
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2646
Fagkode:
48632-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod faglærte og ufaglærte i mejeriindustrien, der arbejder med produktion af mejeriprodukter, eller som måtte ønske at arbejde inden for dette område.

Mål

Deltageren kan med udgangspunkt i allerede kendte produktionsmetoder anvende den nyeste viden inden for mejeriteknologi til forbedring af produktionen i mejeriet. Deltageren kan omsætte nyeste regler og standarder samt viden og ideer fra andre mejerier til forbedret produktion i mejeriet.

Varighed

1,0

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering,og som har bestået den test, som udleveres af uddannelsesstedet.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Kold College