Kursus

Mikrobiologi med fokus på proces. og produktopt.

Deltageren kan med baggrund i viden om den negative mikrobiologi herunder mikroorganismers kilder og vækstbetingelser gribe ind ved afvigelser fra normal drift med henblik på at reducere spild og opretholde kvalitet og fødevaresikkerhed (for eksempel afvigelser i kimtal, ændret syrningsforløb, afvigelser i sensoriske bedømmelse og nedsat mikrobiologisk holdbarhed på mejeriprodukter) Deltageren kan analysere årsagsvirkningssammenhænge og identificere og anbefale relevante muligheder for at afhjælpe den negative mikrobiologiske problemer med fokus på virksomhedens hygiejniske design og rengøringsprocesser. Endelig kan deltageren med baggrund i viden om den positive mikrobiologi og anvendelse af kulturer, blandt andet medvirke til at optimere produktfremstillingen via stabile syrningsprocesser, at optimere produkters egenskaber (for eksempel sensorisk kvalitet og konsistens og tekstur) samt at optimere produkters holdbarhed.

Fakta

Navn:
Mikrobiologi med fokus på proces. og produktopt.
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2646
Fagkode:
48345-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer (fortrinsvis faglærte mejerister), der arbejder inden for mejeriindustrien, eller som måtte ønske at arbejde inden for dette område.

Mål

Deltageren kan med baggrund i viden om den negative mikrobiologi herunder mikroorganismers kilder og vækstbetingelser gribe ind ved afvigelser fra normal drift med henblik på at reducere spild og opretholde kvalitet og fødevaresikkerhed (for eksempel afvigelser i kimtal, ændret syrningsforløb, afvigelser i sensoriske bedømmelse og nedsat mikrobiologisk holdbarhed på mejeriprodukter) Deltageren kan analysere årsagsvirkningssammenhænge og identificere og anbefale relevante muligheder for at afhjælpe den negative mikrobiologiske problemer med fokus på virksomhedens hygiejniske design og rengøringsprocesser. Endelig kan deltageren med baggrund i viden om den positive mikrobiologi og anvendelse af kulturer, blandt andet medvirke til at optimere produktfremstillingen via stabile syrningsprocesser, at optimere produkters egenskaber (for eksempel sensorisk kvalitet og konsistens og tekstur) samt at optimere produkters holdbarhed. 

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målbeskrivelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Kold College