Kursus

Procesoptimering i relation til mejeriproduktion

Deltageren kan selvstændigt foretage optimeringer i mejeriprodukters fremstillingsproces med særligt fokus på energi- og miljøforhold.

Fakta

Navn:
Procesoptimering i relation til mejeriproduktion
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2646
Fagkode:
40968-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for mejeriindustrien eller måtte ønske at arbejde inden for dette jobområde.

Mål

Deltageren kan selvstændigt foretage enkle procesoptimeringer i mælkebehandlingsprocessen fra mælkemodtagelse over separering, varmebehandling, homogenisering, pasteurisering til mejeriproduktets fremstilling, samt gennem en hjemmeopgave fordybet sig i en konkret problemstilling. Deltageren får et overordnet kendskab til dansk mejeribrug, herunder branchens fremtidige udfordringer m.h.t. ressourcer, energi og miljø.

Varighed

3 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering, har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser