Kursus

Produktionsudstyr i mejeriindustrien

På baggrund af viden om og forståelse for mejerimaskinernes opbygning, funktion, rengøring, pasning, inkl. de sekundære anlæg, kan deltageren assistere montø-rer og elektrikere ved betjening og vedligeholdelse af produktionsanlæg.

Fakta

Navn:
Produktionsudstyr i mejeriindustrien
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2646
Fagkode:
47362-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere, der arbejder med produktionsudstyr i virksomheder inden for mejeri- og følgeindustrien eller personer, som måtte ønske at arbejde inden for dette jobområde.

Mål

På baggrund af viden om og forståelse for mejerimaskinernes opbygning, funktion,rengøring, pasning, incl. de sekundære anlæg, kan deltageren assistere montører og elektrikere ved betjening og vedligeholdelse af produktionsanlæg.

Varighed

2 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået det mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser