Kursus

Mejerikemi med særlig fokus på problemløsning

Deltageren opnår viden om mælkens sammensætning i forhold til fedt, proteiner, laktose og salt, samt opnår forståelse om de enkelte tørstoffers funktion i mejeriprodukter. Deltageren kan foretage simple kemiske analyser i forhold til problemløsning, samt inddrage disse analyser til yderligere produktoptimering. Deltageren kan med baggrund i denne viden medvirke til at afdække, korrigere og afhjælpe opståede problemer, samt optimere processer med henblik på at sikre øget kvalitet og udbytte i forbindelse med produktfremstilling.

Fakta

Navn:
Mejerikemi med særlig fokus på problemløsning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2646
Fagkode:
48231-

-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer (fortrinsvis faglærte mejerister), der arbejder inden for mejeriindustrien eller som måtte ønske at arbejde inden for dette jobområde.

Mål

Deltageren opnår viden om mælkens sammensætning i forhold til fedt, proteiner, laktose og salt, samt opnår forståelse om de enkelte tørstoffers funktion i mejeriprodukter. Deltageren kan foretage simple kemiske analyser i forhold til problemløsning, samt inddrage disse analyser til yderligere produktoptimering. Deltageren kan med baggrund i denne viden medvirke til at afdække, korrigere og afhjælpe opståede problemer, samt optimere processer med henblik på at sikre øget kvalitet og udbytte i forbindelse med produktfremstilling.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.