kursus i Nedrivning og affaldshåndtering
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Nedrivning og affaldshåndtering

På kurserne inden for nedrivning og affaldshåndtering får du forudsætninger for at planlægge og udføre nedrivning af bygninger, og du lærer at håndtere mange forskellige typer materialer.

Fakta

Navn:
Nedrivning og affaldshåndtering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2217

Du lærer blandt andet at foretage sprængning, skæring og boring under hensyn til bygningens konstruktion, og du kan vurdere og sortere affald sundhedsmæssigt forsvarligt, fx med henblik på genanvendelse.

Kurserne henvender sig især til ufaglærte og faglærte bygnings- og anlægsarbejdere.

Se alle AMU-kurser inden for området Nedrivning og affaldshåndtering på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Nedrivning og affaldshåndtering omfatter kurser inden for emnerne:

  • Nedrivning af bygnings- og anlægskonstruktioner
  • Vurdering og sortering af affald

Disse arbejdsmarkedsuddannelser udbydes typisk af erhvervsskoler og tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Nedrivning og affaldshåndtering omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Bygge/anlæg og industri.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Nedrivning og affaldshåndtering er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri.

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Nedrivning - Praktisk miljøscr. og resursekortlægn
Intro til nedrivning og diamantskæring
Nedrivning - Sanering af konstrukt. m skimmelsvamp
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Nedrivning - praktisk tilrettelæggelse
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Introduktion til førstehjælp på jobbet
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse
Praktik for F/I
Genbrugspladser - Lovgivning og affaldsteknik
Anhugning på byggepladsen
Opstart af bygge- og anlægsprojekter
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Byggepladslogistik
Betjening af dumpere
Betjening af hydrauliske gravemaskiner
Betjening af minidumpere og motorbører
Betjening af minigravere og minilæssere
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Håndtering af olie- og kemikalieaffald
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Grundlæggende faglig regning
Håndt. af brændstoffer og smøremidler til ent.mask
Grundlæggende faglig matematik
Kunde/leverandørforhold for operatører
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Nedrivning - anvendelse af love og regler mv.
Nedrivning - materialehåndtering
Nedrivning - bygge- og anlægskonstruktioner
Nedrivning - indvendig
Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer
Konflikthåndtering
Nedrivning med entreprenørmask. og større materiel
Nedrivning af trækonstruktioner med motor-kædesav
Befæstelse og fastgørelse af værktøj til underlag
Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder
Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Nedrivning - PCB, bly o. lign. skadelige stoffer
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Diamantskærer - Vægskæring
Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads
Sjakbajs - planlægning og styring
Udvikling af sjakbajsen som leder
Udvikling af sjakbajsen som leder
Udvikling af sjakbajsen som leder
Sjakbajs - service og kundepleje
Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg
Sjakbajs - Trimmet byggeri og økonomi
Bygningsreglementet - anvendelse
Sjakbajs - Jura, lov og regler i byggeriet
Nedrivning - Anv. af skærebrænder og plasmaskæring
Nedrivning - produktionsanlæg
Nedrivning - ustabile konstruktioner og stabilitet
Nedrivning - Ajourføring
Standarder for betonfremstilling
Anvendelse af hånd- og maskinværktøj i Byggeriet
Affald - fraktioner
Diamantskærer - Anvendelse af love og regler
Diamantskærer - Kerneboring med stativ
Diamantskærer - Gulv- og vejbaneskæring med sav
Diamantskærer - Vedligehold af værktøj og maskiner
Diamantskærer - Bygge- og anlægskonstruktioner
Diamantskærer - Stabilitet
Diamantskærer - Håndholdt skæring og boring
Diamantskærer - Praktisk tilrettelæggelse
Diamantskærer - Betonklip og skær m. entrep.mask.
Diamantskærer - Wireskæring
Nedrivning - anvendelse af droner
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information