Kursus

Affald - fraktioner

Du kan efter kurset identificere og afværge de arbejdsmiljømæssige problemer, som er specifikke for de enkelte fraktioner, så du kan medvirke til en mijømæssig og økonomisk optimal udnyttelse af de enkelte fraktioner.

Fakta

Navn:
Affald - fraktioner
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2218
Fagkode:
49329-

-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for jområdet - og som gerne har indsigt i bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Mål

Ud fra viden om gældende love og bekendtgørelser kan deltageren:- Indplacere fraktionen i det gældende afgiftssystem.- Vælge den optimale behandlingsform for fraktionen ud fra kendskab til de mulige behandlingsformer og under hensynet til økonomi, miljø og kvaliteten af slutproduktet - Tage højde for fraktionsspecifikke arbejdsmiljøproblemer. - Afgrænse fraktionen ud fra oprindelse og kemisk sammensætning.- Anvende AB18 i forbindelse med sikkerhedsstillelse, tidsfrister, aflevering, mangler, ansvar og tvister ved bygge- og anlægsarbejder. Uddannelsen gennemføres for en af følgende fraktioner:_____ Organisk affald._____ Plast._____ Glas._____ Papir._____ Beton og tegl.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.