Foto af Klubpædagog
Job

Klubpædagog

En klubpædagog arbejder typisk i fritids- og ungdomsklubber, hvor han eller hun arrangerer aktiviteter for børn og unge.

Fakta

Arbejdssteder:
Fritids- og ungdomsklubber
Stillingsbetegnelser:
Klubpædagog, Klubmedarbejder, Socialarbejder

Målet med klubarbejdet er at give børnene et fællesskab, hvor de har mulighed for at få andre oplevelser og udfordringer end derhjemme og i skolen.

Arbejdet kræver livserfaring, gode samarbejdsevner og evne til at motivere.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af klubpædagog
Mesterlære - Klubpædagogen kan være en god rollemodel for den unge ud fra en fælles interesse.

Som klubpædagog planlægger du aktiviteter for større børn og unge i fritids- og ungdomsklubber.

Aktiviteterne kan være alle former for værksteds- og hobbyarbejde, fx idræt, musik, spil, teater, film og video, og de unge kan vælge sig ind på dem efter lyst og interesser. Diskotek og festarrangementer er også en del af klublivet, og mange steder tager man på koloniophold, lejrophold eller rejser.

De unge deltager alt efter alder og modenhed i planlægningen og gennemførelsen af aktiviteterne. På den måde kan klubben opfange nye strømninger i ungdomskulturen og få dem med i klubbens aktuelle tilbud.

Klubpædagogens opgave er at styrke de unges livslyst og støtte dem i deres personlige udvikling. Ved at tage udgangspunkt i de unges følelser og tanker, skal pædagogen motivere og engagere dem. Arbejdet går ud på at fremme de unges ansvarlighed samt deres sociale og kulturelle forståelse, som er en forudsætning for at deltage i demokratiske beslutningsprocesser.

Klubpædagoger må lære det område, de arbejder i, at kende og må have forståelse for at inddrage klubben i lokalsamfundet. De må også skabe kontakt til miljøets øvrige tilbud samt opsøge de unge, som ikke bruger klubben, men som kunne have behovet.

Som klubpædagog skal du være et menneske, som de unge kan have tillid til, diskutere deres problemer med og få gode råd af. Du skal også være opmærksom på børn og unge, der har behov for særlig støtte i form af rådgivning og vejledning og opsøgende arbejde.

Klubarbejde kræver livserfaring og en vis robusthed, fx skal man kunne tåle et vist støjniveau. Arbejdet forudsætter interesse for alment menneskelige, sociale og pædagogiske forhold, og det kræver gode samarbejdsevner.

De fleste klubber har åbent om eftermiddagen og aftenen, og man må derfor være indstillet på at arbejde uden for normal arbejdstid og deltage i weekendture, koloniophold, sportsstævner m.v. uden for arbejdsstedet.

Arbejdsplads

Langt de fleste klubpædagoger arbejder i fritids- og ungdomsklubber, men man kan også lave opsøgende arbejde på gaden eller arbejde i ungdoms- og medborgerhuse, væresteder og seniorklubber, i familie- og handicapgrupper, og man kan arrangere fritidsbeskæftigelse for flygtninge og indvandrere.

Se mere om Daginstitutioner og dagcentre.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2017), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Klubpædagog30.602 kr.32.074 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Begyndelseslønnen dækker uddannede klubpædagoger. Ikke uddannede klubassistenter får noget mindre.

Fremtidsmuligheder

I klubberne er der som regel en ledende klubpædagog, som har ansvar for personale og økonomi. Det er muligt at avancere til en sådan lederstilling, men det kræver en del erfaring og eventuelt ekstra kurser eller uddannelse i personaleadministrative emner.

Mere uddannelse

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS) tilrettelægger efteruddannelseskurser.

Også professionshøjskoler og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole udbyder efteruddannelser.

Få mere at vide

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL)
www.bupl.dk

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og for Social- og Sundhedsområdet (EPOS)
www.epos-amu.dk

Ungdomsringen
www.ungdomsringen.dk

Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS)
www.lfs.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.