kandidatuddannelse i Medicin
Kandidatuddannelse

Medicin

Kandidatuddannelsen på medicin, som er anden del af lægeuddannelsen, er 3-årig, og du får både styrket din faglighed og lærer at kommunikere med og behandle patienter.

Fakta

Navn:
Medicin
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du stifter bekendtskab med en bred vifte af sygdomsforløb og mulige behandlingsformer. Undervejs får du mulighed for at bruge teorierne i praksis ved praktikophold på hospitalsafdelinger eller klinikker.

Ønsker du at arbejde som læge, skal du udover kandidatuddannelsen tage en klinisk basisuddannelse og en speciallægeuddannelse. Som læge kan du finde beskæftigelse forskellige steder i sundhedssektoren. Nogle kandidater bliver ansat som forskere på universiteter eller finder job i medicinalindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen bygger videre på den viden og de færdigheder, som du har opnået på bacheloruddannelsen.

Uddannelsen er opbygget lidt forskelligt på de fire universiteter, men grundlæggende er der undervisning i de samme fagområder.

I løbet af de 3 år kommer du igennem de medicinske specialer. Du studerer bl.a. klinisk medicin, klinisk kirurgi, gynækologi, socialmedicin, psykiatri og neurologi.

Du lærer også om børnesygdomme og har fag om familie og samfund.

Klinisk undervisning, der er en central del af uddannelsen, foregår primært ved arbejde på hospitalsafdelinger og ved træning i laboratorier. Samtidig med den praktiske oplæring får du undervisning i de forskellige specialers arbejdsområder.

Du får desuden træning i kritisk at vurdere og opsøge ny viden om både undersøgelse og behandling.

Uddannelsen er opbygget forskelligt på de fire universiteter, men grundlæggende er der undervisning i de samme fagområder.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, undervisning på mindre hold og klinikophold. Der er mulighed for udvekslingsophold i udlandet.

Den lægevidenskabelige kandidatuddannelse giver titlen cand.med.

Ønsker du at arbejde som læge, skal du efter kandidatuddannelsen videreuddanne dig, først med en 1-årig klinisk basisuddannelse og derefter med uddannelsen til speciallæge. Du er under hele forløbet ansat som læge ved en hospitalsafdeling.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om det enkelte universitet.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder medicin som en 3-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i medicin.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en bacheloruddannelse i medicin fra et dansk universitet.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen.

Har du en bacheloruddannelse i medicin fra et udenlandsk universitet, kan du læse om dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.ku.dk.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder medicin som en 3-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i medicin.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en bacheloruddannelse i medicin fra et dansk universitet.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen.

Har du en bacheloruddannelse i medicin fra et udenlandsk universitet, kan du læse om dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.sdu.dk.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder medicin som en 3-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i medicin.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en bacheloruddannelse i medicin fra et dansk universitet.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen,

Har du en bacheloruddannelse i medicin fra et udenlandsk universitet, kan du læse om dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.aau.dk.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder medicin som en 3-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i medicin.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en bacheloruddannelse i medicin fra et dansk universitet.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Har du en bacheloruddannelse i medicin fra et udenlandsk universitet, kan du læse om dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

For at komme til at arbejde som læge skal du aflægge lægeløfte og gennemføre den 1-årige kliniske basisuddannelse. Derefter uddanner du dig til speciallæge.

Man er ansat som læge ved en hospitalsafdeling og får løn under såvel basisuddannelsen som speciallægeuddannelsen. Læs mere om basisuddannelsen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.

I Danmark er der 38 anerkendte specialer, hvoraf nogle er opdelt i flere selvstændige specialer. Læs om specialerne i artiklen Læge, cand.med.

Som kandidat i lægevidenskab kan du også søge mere administrative stillinger i sundhedssektoren eller arbejde med undervisning og forskning på fx universiteter.

Nogle læger vælger at arbejde i udlandet. Det kan fx være i forbindelse med bistandsprojekter eller katastrofehjælp.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for læge, tandlæge og dyrlæge og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit specialeområde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Figuren viser de nyuddannede medicinske kandidaters beskæftigelse på hospitaler i en turnusstilling. For perioden 2013-15 omfatter det godt 9.000 kandidater.

Nedenfor vises fordelingen af nyuddannede på alle andre brancher.

En del bliver ansat på universiteter eller som lægekonsulenter. De resterende brancher beskæftiger færre end 40 kandidater pr. branche.

Kategorien Øvrige brancher omfatter 17 forskellige brancher med lille eller ingen tilknytning til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Signe Neumann Andersson er 31 år og har en kandidat i medicin. Hun arbejder med medicinens...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.