bacheloruddannelsen i digitale medier og design
Bacheloruddannelse

Digitale medier og design

Uddannelsen handler om design af og kommunikation med digitale medier, og den kombinerer medier, kommunikation og digital design.

Fakta

Navn:
Digitale medier og design
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer, hvordan hvordan man skaber gode brugeroplevelser gennem interaktionsdesign og bliver i stand til at få et budskab ud ved at lave it-designløsninger på tværs af digitale medier.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for fx interaktionsdesign, i kommunikations- eller konsulentbranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen kommer du til at beskæftige dig med design af digitale medier og med kommunikation via disse medier på flere måder.

Omdrejningspunkt i uddannelsen er interaktionsdesign, som både handler om design af teknologien og om måden, teknologien bruges på i samspil med mennesker og i forskellige praksisser. Arbejdet med interaktionsdesign handler om at designe digitale teknologier og tjenester, så de fungerer bedst muligt i såvel professionel kontekst som i vores hverdagsliv.

Du kan fx komme til at arbejde med design af interaktive løsninger til virksomheder og organisationer. Du får forståelse for en række udfordringer som fx: Hvad er de etiske og sociale konsekvenser af den nye måde at kommunikere eller designe på? Hvordan oplever man de budskaber, der kommunikeres via digitale medier, og hvordan kommunikerer man for at opnå, at budskabet slår igennem?

Uddannelsen er naturvidenskabelig, men trækker også på samfundsvidenskabelige og humanistiske discipliner.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, praktiske øvelser og projektarbejde. Uddannelsen samarbejder med Georgia Institute of Technology om fælles undervisningsforløb, hvor du kan tilbringe et til to semestre på Georgia Tech, ligesom studerende fra Georgia Tech kan følge kurser på uddannelsens andet år.

Derfor foregår andet år af uddannelsen udelukkende på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på IT-Universitetet:

Du skal fra den gymnasiale eksamen have matematik B med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 og engelsk B med et karaktergennemsnit på mindst 6,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

IT-Universitetet (ITU)

ITU udbyder digitale medier og design som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på universitetets hjemmeside.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.itu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om IT-Universitetet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
IT-Universitetet i København  
København S (Sommerstart)9,0 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i digitale medier og design kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for en række humanistiske og teknisk videnskabelige områder samt designområdet. Du vil bl.a. have adgang til IT-Universitetets kandidatuddannelse i digital design og kommunikation.

Alt efter hvad du har specialiseret dig i, kan du søge job som fx interaktionsdesigner, usabilitykonsulent, informationsarkitekt, kommunikationskonsulent eller projektkoordinator.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Systemudvikling,-programmering og design  og Tværgående it-arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

I midtfirserne, da den første spillecomputer kom og kunne sluttes til fjernsynet, tænkte Elvi,...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Det er snart sidste chance for at søge optagelse på videregående uddannelse i kvote 1.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.