kandidatuddannelse i Idehistorie
Bacheloruddannelse

Idehistorie

På idehistorie studerer du, hvordan mennesket gennem tiderne har opfattet og beskrevet sig selv og verden omkring sig.

Fakta

Navn:
Idehistorie
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får et stort overblik over væsentlige idedannelser fra antikken frem til i dag, og du kommer til at læse en lang række filosofiske tekster. Du bliver undervist i den vestlige verdens ideer og den idemæssige sammenhæng mellem kultur, religion, naturvidenskab og samfundsforhold.

Med en bacheloruddannelse i idehistorie kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil bl.a. kunne finde job inden for undervisningssektoren, forlagsbranchen eller i massemedierne.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen studerer du de mange historiske udviklinger i menneskets måde at forholde sig til omverden på. Herunder udviklingen i vores forestillinger om naturen, samfundet, videnskaben, fællesskabet og om individet op gennem historien.

Du får indsigt i både tidligere tiders ideer, som fx oldtidens filosofi, og i det moderne samfunds strømninger, og du vil opnå forståelse for, hvordan forskellige historiske ideer har medvirket til at skabe det samfund, vi har i dag.

Uddannelsen er tværfaglig og berører fag som filosofi, kultursociologi, religion, oldtidskundskab, samfundsfag og historie.

Du vil få undervisning i emner som:

 • De filosofiske ideers historie fra antikken til det 20. årh.
 • De jødisk-kristne ideers historie
 • De politiske, økonomiske og sociale ideers historie
 • De æstetiske ideers historie
 • De naturvidenskabelige ideers historie
 • Videnskabsteori

En del af den videnskabelige litteratur er på engelsk, og det forventes, at du kan læse og forstå faglitteratur på dette fremmedsprog.

Undervisningen foregår som forelæsninger, seminarer og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder idehistorie som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i idehistorie.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2, se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,26,8

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i idehistorie kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i idehistorie.

Du vil have jobmuligheder inden for bl.a. undervisning. Du har mulighed for at finde arbejde på universiteter, handelshøjskoler, arkitektskoler, professionshøjskoler og højskoler.

Idehistorikere finder også arbejde inden for andre brancher som forlagsbranchen, i konsulentvirksomheder eller inden for massemedierne.

Læs mere arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.