Professionsbachelor i natur- og jordbrugsproduktion
Professionsbacheloruddannelse

Natur og jordbrugsproduktion

Du lærer om produktion af planter og husdyr, bæredygtighed og økonomi. Du kan specialisere dig i husdyr eller planter.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i natur og jordbrugsproduktion
Varighed:
3,5 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du en biologisk grundviden og viden om produktion af fødevarer, produktionsøkonomi og bæredygtighed.

Som færdiguddannet kan du arbejde med problematikker inden for grøn omstilling, fødevare- og jordbrugsproduktion, samt naturforståelse.

Fx som rådgiver, produktkonsulent eller underviser inden for kvæg, gris, hest, planter og gartneri.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen arbejder du konkret med bæredygtig og helhedsorienteret naturforvaltning og landbrugsproduktion.   

Du får faglig indsigt i biologiske sammenhænge og forståelse for både grønne og økonomiske resultater.

Opbygning

Uddannelsen varer 3½ år og består af en fællesdel, en valgfri studieretning, praktik og et bachelorprojekt.

Studieretninger

Uddannelsen har to studieretninger:

 • Planteproduktion: Du specialiserer dig inden for landbrugsområdet eller gartneri
 • Husdyrproduktion: Du specialiserer dig inden for heste-, svine- eller kvægproduktion

Temaer 

På uddannelsen dykker du ned i emner som fx:

 • Biologi, kemi, biokemi og mikrobiologi
 • Statistik og dataanalyse
 • Projektledelse, ledelse og kommunikation
 • Produktionsøkonomi, regnskabsanalyse og investering
 • Organisation og brancheforståelse
 • Forretningsforståelse og udvikling
 • Salg, produktudvikling og innovation
 • Bæredygtighed og biodiversitet
 • Videnskabsteori og metode

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i natur og jordbrugsproduktion. Den engelske titel er Bachelor of Agriculture.

Undervisning

Undervisningen på uddannelsen skifter mellem projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver. En del af undervisningen er tværfaglig og tematiseret. Du kommer også på virksomhedsbesøg og studieture.

Praktik

Der indgår en praktikperiode i en virksomhed på 5. semester.

Udlandsophold

Du kan vælge at tage et semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution eller praktikken i udlandet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Gymnasial eksamen: Matematik C og enten biologi C eller kemi C eller Bioteknologi A
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed: Matematik C og enten fysik C eller kemi C eller naturfag C eller bioteknologi A
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Ingen specifikke adgangskrav

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Merit

Jordbrugsteknologer med linjen planter og husdyr kan starte direkte på 4. semester.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus i Aarhus.

Læs mere

Professionsbachelor i natur og jordbrugsproduktion (eaaa.dk)

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du fx blive ansat som: 

 • Rådgiver eller kontrollør i fx offentlige myndigheder
 • Underviser på uddannelser inden for landbrug og gartneri
 • Landbrugsrådgiver
 • Miljørådgiver
 • Salgskonsulent i fx grovvarebranchen

Mere uddannelse

Du kan også vælge at videreuddanne dig med en kandidatuddannelse eller en diplom- eller masteruddannelse inden for det jordbrugstekniske område.

Du kan fx læse en kandidatuddannelse i agrobiologi.

Læs mere i UG-artiklen Agrobiologi

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer