kandidatuddannelse i agrobiologi
Kandidatuddannelse

Agrobiologi

Den engelsksprogede kandidatuddannelse i agrobiologi handler om at skabe en bæredygtig produktion af fødevarer.

Fakta

Navn:
Agrobiologi
Andre betegnelser:
Agrobiology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen foregår i et internationalt forskningsmiljø og giver dig viden om bæredygtig produktion af husdyr og planter med fokus på sundhed, velfærd, produktkvalitet, økologi og miljøpåvirkning.

Du kan specialisere dig inden for enten husdyrproduktion, planteernæring eller økologisk landbrug.

Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde hos eksempelvis forsynings- og aftagervirksomheder knyttet til jordbrugs- og fødevareproduktionen, i konsulentvirksomheder eller hos kommuner, regioner, ministerier, styrelser og EU.

Du kan også arbejde inden for undervisnings- og forskningsområdet.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig viden på højt niveau om det primære jordbrug, hvor du specialiserer dig i enten planteproduktion eller husdyrproduktion og/eller økologi.

Landbrugsproduktionen i dag er i høj grad afhængig af forbrugernes ønsker og samfundets krav til dyrevelfærd, hensyn til miljøet og fødevarernes kvalitet. Disse forhold indgår i uddannelsen.

Du lærer at anvende og vurdere forskellige teoretiske og eksperimentelle metoder og også at formidle din viden videnskabeligt og populært.

Specialiseringer

Du kan specialisere dig i et af følgende områder:

  • Husdyrsundhed og -velfærd
  • Planteernæring og -sundhed
  • Økologisk jordbrug

Bemær: Det er muligt at tage linjen økologisk jordbrug som et såkaldt double degree-forløb, hvor du indgår i et internationalt uddannelsesforløb og får en kandidatgrad fra såvel AU som det partneruniversitet, hvor en del af uddannelsen foregår.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Agrobiology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Agrobiologi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat i agrobiologi kan du bl.a. arbejde som rådgiver i forsynings- og aftagervirksomheder knyttet til jordbrugs- og fødevareproduktionen, i konsulentvirksomheder eller hos kommuner, regioner, ministerier, styrelser og EU. Du kan også arbejde som underviser på højere uddannelsesinstitutioner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information