kandidatuddannelse i agrobiologi
Kandidatuddannelse

Agrobiologi

Den engelsksprogede kandidatuddannelse i agrobiologi handler om at skabe en bæredygtig produktion af fødevarer.

Fakta

Navn:
Agrobiologi
Andre betegnelser:
Agrobiology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen foregår i et internationalt forskningsmiljø og giver dig viden om bæredygtig produktion af husdyr og planter med fokus på sundhed, velfærd, produktkvalitet, økologi og miljøpåvirkning. I løbet af uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig inden for enten husdyrproduktion, planteernæring eller økologisk landbrug.

Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde hos eksempelvis forsynings- og aftagervirksomheder knyttet til jordbrugs- og fødevareproduktionen, i konsulentvirksomheder eller hos kommuner, regioner, ministerier, styrelser og EU. Du kan også arbejde inden for undervisnings- og forskningsområdet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig viden på højt niveau om det primære jordbrug, hvor du specialiserer dig i enten planteproduktion eller husdyrproduktion og/eller økologi.

Landbrugsproduktionen i dag er i høj grad afhængig af forbrugernes ønsker og samfundets krav til dyrevelfærd, hensyn til miljøet og fødevarernes kvalitet. Disse forhold indgår i uddannelsen.

Du lærer at anvende og vurdere forskellige teoretiske og eksperimentelle metoder og også at formidle din viden videnskabeligt og populært.

Specialiseringer

Du kan specialisere dig i et af følgende områder:

  • Husdyrsundhed og -velfærd, hvor du får indsigt i fx husdyravl, -adfærd, -sygdomme og -ernæring
  • Planteernæring og -sundhed, hvor du får indsigt i bl.a. afgrøders ernæring og fysiologi, skadegøreres biologi og strategier for bekæmpelse
  • Økologisk jordbrug, hvor du specialiserer dig inden for husdyrsundhed og -velfærd eller inden for planteernæring og -sundhed

Bemærk, at det er muligt at tage linjen økologisk jordbrug som et såkaldt double degree-forløb, hvor du indgår i et internationalt uddannelsesforløb og får en kandidatgrad fra såvel AU som det partneruniversitet, hvor en del af uddannelsen foregår.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Agrobiology.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder agrobiologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i agrobiologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En jordbrugsvidenskabelig eller biologisk bacheloruddannelse giver adgang til kandidatuddannelsen i agrobiologi.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat i agrobiologi kan du bl.a. arbejde som rådgiver i forsynings- og aftagervirksomheder knyttet til jordbrugs- og fødevareproduktionen, i konsulentvirksomheder eller hos kommuner, regioner, ministerier, styrelser og EU. Du kan også arbejde som underviser på højere uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for jordbrug, miljø og grøn forvaltning og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information