bacheloruddannelse i Jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelse

Jordbrugsøkonomi

Jordbrugsøkonomi er en uddannelse i anvendt økonomi, hvor du bruger teori og metode til at forstå og finde løsninger på konkrete problemstillinger.

Fakta

Navn:
Jordbrugsøkonomi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får viden om jordbrugets rolle inden for fødevarer, miljø og internationale forhold og introduceres til områder som virksom­hedsøkonomi, samfundsøkonomi, miljøøkonomi, udviklingsøko­nomi, verdenshandel og globalisering. Ved hjælp af økonomisk, matematisk, juridisk og statistisk metode arbejder du med løsninger på anvendte økonomiske problemstillinger.

Med en bachelor i jordbrugsøkonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i ministerier og styrelser eller i interesseorganisationer, den finansielle sektor og konsulentbranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På studiet får du først og fremmest indsigt i de økonomiske forhold, der er en forudsætning for at forstå og analysere vilkårene for både den nationale og den internationale økonomi generelt og inden for fødevareområdet især. Men de politiske og juridiske forhold spiller også en rolle.

Du bliver introduceret til områder som virksomhedsøkonomi, miljøøkonomi, udviklingsøkonomi, verdenshandel og globalisering. Du får viden om, hvilken rolle handel spiller for udvikling både lokalt og globalt i en globaliseret verden. Du lærer også, hvilken betydning fx EU’s og USA’s fødevarepolitik har for verdensmarkedet og verdens økonomier.

Uddannelsen omfatter produktionsforhold i fødevaresektoren og hele værdikæden fra jord til bord. Du får også indblik i finansierings- og investeringsbeslutninger og lærer, hvordan virksomheder kan organisere sig i aktie- og andelsselskaber. Du får desuden viden om pengekredsløb, valutasamarbejde og nationalregnskaber, samt hvilken indvirkning told og handelsbarrierer har på frihandel, vækst og velstand.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser og projektarbejde. En del af undervisningen foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Alle fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder jordbrugsøkonomi som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i jordbrugsøkonomi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i jordbrugsøkonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i jordbrugsøkonomi, naturressourcer og udvikling samt miljø- og naturressourceøkonomi. Der kan også være muligheder inden for det samfundsvidenskabelige område, fx i økonomi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i ministerier og styrelser eller i interesseorganisationer, den finansielle sektor og i rådgivnings- og konsulentbranchen, hvor du kan beskæftige dig med økonomiske spørgsmål og beslutningsprocesser inden for fødevarer, internationale forhold og udvikling.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde, Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og gartneri og Økonomi og revision.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information