kandidatuddannelse i Jordbrugsøkonomi
Kandidatuddannelse

Jordbrugsøkonomi

Den engelsksprogede kandidatuddannelse giver dig økonomiske metoder og værktøjer til at analysere problematikker i forhold til produktion af fødevarer.

Fakta

Navn:
Jordbrugsøkonomi
Andre betegnelser:
Agricultural Economics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer på uddannelsen at analysere fødevareøkonomiske spørgsmål og beslutningsprocesser på flere niveauer og for forskellige interessenter. Du lærer også at formidle viden til fagfæller og offentligheden. Derudover får du grundigt kendskab til internationale økonomiske og fødevarepolitiske forhold.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde i offentlige og private institutioner og virksomheder i både ind- og udland. Det kan fx være i landbrugets organisationer, i ministerier og styrelser, i rådgivningsvirksomheder, banker og finansielle institutioner eller i organisationer som fx EU og OECD.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i jordbrugsøkonomi får du viden om, hvordan du kan bruge økonomiske teorier og principper til at løse aktuelle problemstillinger. Du lærer at formidle din viden om, hvordan økonomiske incitamenter kan regulere fødevareforbrug og –produktion samt miljøpåvirkning, og du bliver i stand til at forklare, hvordan ændringer i EU- og verdenshandelen påvirker dagligdagen for fx fattige bønder.

Uddannelsen omfatter enkelte obligatoriske og mange valgfrie kurser.

Praktik og udlandsophold

Du har i løbet af kandidatuddannelsen mulighed for at komme i praktik hos eller skrive projekter for interesseorganisationer, offentlige institutioner, forskningsinstitutioner eller i udlandet på danske ambassader.

Undervejs i uddannelsen kan du også vælge et ophold ved et udenlandsk universitet, eller du kan følge kurser ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet, på Copenhagen Business School eller andre universiteter.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning samt teoretiske og praktiske øvelser og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer et semester.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.oecon.agro. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Agricultural Economics.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder jordbrugsøkonomi som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i jordbrugsøkonomi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til uddannelsen:

  • Jordbrugsøkonomi
  • Økonomi (KU, AU og SDU)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en kandidatuddannelse i jordbrugsøkonomi har du mulighed for at blive ansat i mange forskellige institutioner og virksomheder i både ind- og udland. Du kan fx blive ansat i forskningsinstitutioner, rådgivningsvirksomheder, banker og finansielle institutioner, i interesseorganisationer eller i internationale organisationer som EU og OECD.

Du vil også kunne løse opgaver i ministerier og styrelser, hvor du kan være med til at forme grundlaget for politikken på fødevare- og miljøområdet. Du vil desuden have jobmuligheder i landbrugets og fødevaresektorens hovedorganisationer og virksomheder samt inden for undervisningssektoren.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde, Økonomi og revision og Forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information