kursus i Praktisk kirketjeneste
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Praktisk kirketjeneste

Praktisk kirketjeneste indeholde kurser om bl.a. kirkens rengøring, teknik og vedligeholdelse samt pasning af kirkens arealer.

Fakta

Navn:
Praktisk kirketjeneste
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2676

Kurserne henvender sig til dig, som interesserer sig for vedligeholdelse af kirken og dens kulturelle værdier.

Se alle AMU-kurser inden for området Praktisk kirketjeneste på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Praktisk kirketjeneste omfatter kurser inden for emnerne:

  • Forberedelse og medvirken ved gudstjeneste, fredagsbøn og tilsvarende samt kirkelige handlinger
  • Kirkens vedligeholdelse, teknik og kulturelle værdi
  • Professionel håndtering af mødet med kirkens brugere
  • Samspil med menighedsråd og tilsvarende
  • Varetagelse af kirkens samfundsmæssige funktioner

Kurserne udbydes typisk af handelsskoler flere steder i landet.

Værd at vide

Praktisk kirketjeneste omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Handel, administration, kommunikation og ledelse.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Praktisk kirketjeneste er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL).

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Lønberegning og lønrapportering
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Selvevaluering i praksis
Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer
Præsentation af tal i regneark
Anvendelse af pivot-tabeller
Praktik for F/I
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
Daglig registrering i et økonomistyringsprogram
Opstilling og analyse af årsregnskabet
Likviditets- og balancebudgettering
Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram
E-mail til jobbrug
Referat- og notatteknik
Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns
Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Samspil med kolleger med særlige behov
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Periodisk rengøring
Søg og anvend informationer fra internettet
God forvaltningsskik og administrativ praksis
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information