Kursus

Etiske krav i forbindelse med begravelseshandling

Efter kurset kan du agere og håndtere arbejdsopgaver sømmeligt og værdigt i situationer omkring begravelseshandlingen.Du har forståelse for, hvordan egen fremtoning og imødekommenhed samt de fysiske rammers beskaffenhed i udførsel af arbejdet, har betydning for den etiske opfattelse af begravelseshandlingen.Du har en forståelse af vigtigheden af at agere professionelt men samtidig også passe på sig selv og dine kolleger. Du kan gennem refleksion over egen praksis og via dialog og sparring være med til at forbedre forholdene på din arbejdsplads, så etik, æstetik og værdighed bliver tydeligt i arbejdsudførslen.

Fakta

Navn:
Etiske krav i forbindelse med begravelseshandling
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2676
Fagkode:
49761-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med kremering, bisættelse, urnenedsættelse og begravelse.

Mål

Deltageren kan i forbindelse med kremering, bisættelse, urnenedsættelse og begravelse agere på en sømmelig og værdig måde, overfor afdøde, i kontakt med pårørende, og ved rundvisninger, ud fra gældende retningslinjer og procedurer mm.Deltageren har forståelse for etiske forhold og kan reflektere over egen adfærd og praksis og kan overfor afdøde og i kontakt med pårørende forstå betydningen af:- egen fremtræden og ageren- fysiske rammers fremtræden

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.